<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
Een artikel zoeken

14 Minuten leestijd

Wat is adaptief leren?

Adaptief leren wint terrein bij bedrijven en trainingsorganisaties. Waarom? De technologie gebaseerd op kunstmatige intelligentie maakt het aanbieden van trainingen op maat mogelijk. Organisaties proberen daarom steeds meer adaptief leren te creëren om hun trainingsprogramma's te optimaliseren en zo sneller in hun interne vaardigheidsbehoeften te voorzien.
 
Adaptief leren in het bedrijfsleven lijkt een mooie toekomst in het vooruitzicht te hebben. Maar kan het de uitdagingen van morgen volledig aan? Rise Up beantwoordt deze vraag.

Wat is adaptief leren?

 

Definitie van adaptief leren

 

Adaptief leren, op het kruispunt van neurowetenschappen, data en kunstmatige intelligentie

 

De definitie van adaptief leren kan worden samengevat in twee woorden: gepersonaliseerd leren. Om precies te zijn vormt adaptief leren een pedagogische aanpak die ontworpen is om een leerervaring te bieden die zowel individueel als progressief is.

 

Het principe van adaptief leren in het bedrijfsleven? Bied medewerkers alleen datgene aan wat direct nuttig voor hen is. Dit kan op verschillende niveaus, afhankelijk van de mate van personalisatie:

 • training (keuze van modules en volgorde waarin ze worden aangeboden);
 • inhoud (kennis en vaardigheden die in elke module worden aangeleerd);
 • leermethodes

 

Definitie en hoe adaptief leren te gebruiken

 

Bij het creëren van adaptief leren moet ervoor gezorgd worden dat deze drie trainingscomponenten zich automatisch aanpassen aan het profiel van elke cursist, zijn  capaciteiten, behoeften en verwachtingen.

 

Sterker nog: adaptieve leersoftware kan de voorstellen realtime aanpassen. De training wordt daardoor schaalbaar, doordat deze continu “kleeft” aan de behoefte van iedere medewerker.

 

Hoe werkt adaptief leren? Om het meest geschikte personalisatie niveau te bereiken, is de combinatie van de volgende drie elementen essentieel:

 • neurowetenschappen, of cognitieve wetenschappen, die het mogelijk maken te begrijpen hoe de hersenen functioneren in een leersituatie;
 • de data, oftewel alle gegevens van de cursisten, die vooraf en vervolgens tijdens hun voortgang in de training zijn verzameld en opgeslagen;
 • machine learning, een technologie voor kunstmatige intelligentie. Meer specifiek betreft het adaptieve machine learning. Het werkt met algoritmen die in staat zijn de verzamelde gegevens te begrijpen en vooral te verwerken en voorspellende analyses uit te voeren. En dit op een volledig geautomatiseerde manier, een technologie voor kunstmatige intelligentie. Meer specifiek betreft het adaptieve machine learning. Het werkt met algoritmen die in staat zijn de verzamelde gegevens te begrijpen en vooral te verwerken en voorspellende analyses uit te voeren. En dit op een volledig geautomatiseerde manier.

 

Het resultaat: het systeem komt met individuele voorstellen voor trainingsmodules. Deze voorstellen worden in realtime gedaan. Deze evolueren dus volgens elk nieuw stukje data dat de werknemer bij elk van zijn of haar connecties achterlaat. Als de medewerker bijvoorbeeld op een bepaald moment een slechte score krijgt in een quiz, biedt de adaptieve leersoftware hem of haar automatisch een module aan waarmee hij of zij de niet-verworven punten opnieuw kan leren.

 

 

Onderscheid maken tussen micro- en macro-adaptief leren

 

Er bestaan verschillende stadia van personalisatie van de training. Er wordt daarbij vooral onderscheid gemaakt tussen macro- en micro-adaptief leren.

 

Macro-adaptief leren:

Macro-adaptief leren komt overeen met het personaliseren van de training. De adaptieve leercursus wordt telkens aangepast naarmate de gebruiker vordert, in tegenstelling tot een traditioneel systeem waarbij elke stap vooraf wordt gedefinieerd. Elke "steen" of module verschijnt wanneer de cursist het nodig heeft, afhankelijk van de resultaten en de assimilatiesnelheid. Bovendien kan het systeem de cursist dezelfde module in verschillende stadia van de cursus aanbieden als het detecteert dat de cursist een eerder gezien begrip is vergeten.

 

Tweede element om te begrijpen: bij macro-leren is de inhoud van de cursus voor alle medewerkers hetzelfde. Anderzijds, zoals wij hebben gezien, zijn de indeling van de modules en de snelheid waarmee ze beschikbaar worden gesteld, specifiek voor elk van hen. Zo leert elke gebruiker in zijn eigen tempo.

 

De "macro"-aanpak is relevant voor lange en intensieve trainingsprogramma's. Een mooi voorbeeld: een taaltraining, die enkele maanden duurt. Alle medewerkers moeten hetzelfde niveau behalen, dezelfde lessen volgen, maar niet in dezelfde volgorde of in hetzelfde tempo.

 

Micro-adaptief leren:

Het gaat hier om het personaliseren van de inhoud van de training. Met micro-adaptief leren gaan we van de individualisering van een cursus naar de individualisering van de inhoud van de verschillende modules. De te bestuderen concepten, de quizzen, etc. passen zich aan aan elke cursist. Niet alle medewerkers leren hetzelfde. De lessen zijn afhankelijk van de voortgang, ontvankelijkheid en voorkeuren van elk van hen op het gebied van lesmethoden. De personalisatie is dus fijner dan bij macro adaptief leren.

 

Door deze aanpak kunnen cursisten hun kennis snel bijsturen (geen tijdverlies tijdens het leren, omdat de inhoud gepersonaliseerd is), waardoor ze flexibeler worden. Micro-adaptief leren is perfect geschikt voor het verwerven van gerichte begrippen en vaardigheden die de werknemer zeer snel moet verwerven.

 

 

Voor- en nadelen van adaptief leren

 

De voordelen van adaptief leren

 

De voordelen van adaptief leren lijken evident. Gepersonaliseerde en vooruitstrevende training is noodzakelijkerwijs effectiever dan gestandaardiseerd onderwijs, verspreid onder een hele groep medewerkers van wie de niveaus en verwachtingen uiteenlopen. Met adaptief leren leren medewerkers alleen wat voor hen nodig is en op de voor hen meest geschikte manier. Als resultaat wint de training aan snelheid, omdat er geen "verspilling" is, dat wil zeggen geen nutteloze inhoud. Leren wordt daardoor meer kwalitatief. 

 

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van adaptief leren bieden uitgebreide individualisering van training. Dus de leerervaring is veel beter. De medewerker zal veel gemotiveerder zijn om zijn modules te volgen! Adaptief leren verhoogt dus de betrokkenheid van de cursist. Bedrijven hebben hier natuurlijk veel belang bij: medewerkers ontwikkelen hun vaardigheden snel en passen zich gemakkelijker aan de doelstellingen van de organisatie aan.

 

Bovendien wordt deze kennis op lange termijn verworven omdat adaptief leren het vasthouden van informatie bevordert. Het systeem maakt het namelijk mogelijk om kennisherinneringen te configureren, bijvoorbeeld in de vorm van quizzen die op verschillende tijdstippen na de training worden ingezet: de volgende dag, een week later, zes maanden later.

 

Daarnaast wordt de cursist, zoals we later in detail zullen zien, bijgestaan door een intelligent begeleidingssysteem, of virtuele coach. Deze laatste begeleidt en helpt de werknemer wanneer hij of zij dat nodig heeft.

 

Ten slotte bespaart de verregaande automatisering van trainingen ook tijd voor beheerders!

 

Wat zijn de voordelen van adaptief leren?

 

De nadelen van adaptief leren

 

De belangrijkste kritiek op adaptief leren is dat het de mens opzij zet. De automatisering van deze manier van leren impliceert een zekere "ontmenselijking" van de training, aangezien de trainer vervaagt. Emoties spelen echter een belangrijke rol bij training. Empathie, luisteren, een beetje humor zullen de cursist in staat stellen zich op zijn gemak en ondersteund te voelen. Om volledig effectief te zijn, moet adaptief leren daarom worden geïntegreerd in een bredere benadering, waarbij andere onderwijsvormen worden geïntegreerd. Hierop zal hieronder nader worden ingegaan.

 

Adaptieve leersoftware werkt met geavanceerde technologieën, waardoor het soms moeilijk is om te leren. Daarnaast moeten de verschillende stakeholders de resultaten van de trainingen kunnen analyseren op basis van de gegevens die door het systeem worden verzameld. Deze gegevens zijn echter zeer talrijk en niet altijd gemakkelijk te interpreteren.

 

Ten slotte bieden adaptieve leerplatforms in een bloeiende digitale leermarkt niet allemaal dezelfde mate van kwaliteit. Organisaties die zich met een dergelijk systeem willen uitrusten, moeten voorzichtig zijn bij het maken van hun keuze. De verschillende oplossingen die door platformeditors worden aangeboden, moeten in detail worden bestudeerd.

 

 

Hoe werkt adaptief leren op een LMS-platform?

 

Sommige LMS-platforms, zoals Rise Up bijvoorbeeld, bieden functies die de effectiviteit van adaptief leren optimaliseren.

 

Ondersteuning voor medewerkers

 

Een goed adaptief leersysteem integreert de begeleiding van elke medewerker. Het LMS-platform heeft dan chats, forums en vooral een virtuele coach.

 

Deze laatste vergezelt de cursist tijdens zijn uitwisselingen op vele manieren:

 • trainingssuggesties:
 • inhoudsaanbevelingen:
 • het versturen van herinneringen en notificaties vanuit het LMS maar ook via de tools die de medewerker dagelijks gebruikt (Microsoft Teams, intranet, Slack, etc.).

 

 

Het referentiekader van vaardigheden

 

Om elke werknemer een relevante training aan te bevelen, moet het bedrijf een repository voor vaardigheden hebben (ook bekend als een job-repository). Het is een soort catalogus die enerzijds alle vaardigheden binnen de organisatie opsomt en anderzijds de noodzakelijke vaardigheden die op dit moment niet aan bod komen (en die medewerkers dus zullen moeten verwerven).

 

Dit referentiedocument, opgesteld door de beheerders en trainers, vormt een ideale werkbasis voor de implementatie van een adaptief leertraject. Het zal inderdaad gemakkelijk zijn om deze vaardigheden rechtstreeks in het LMS te organiseren. Hoe? 'Of' Wat? Door verschillende categorieën vaardigheden te creëren en ze vervolgens te voeden met een lijst met trainingscursussen. 

 

Van daaruit kan de werknemer heel gemakkelijk één of meerdere trainingen volgen die aangepast zijn aan zijn baan. Een nieuwe medewerker op de marketingafdeling krijgt bijvoorbeeld direct een training in de vaardigheid 'marketing' of 'communicatie' toegewezen.

 

De vragendatabank

 

Als verlengstuk van de bedrijfsrepository faciliteert de vragendatabank de inzet van adaptief leren. De trainer maakt een reeks vragen en koppelt deze vervolgens aan elke vaardigheid die eerder is gedefinieerd en opgeslagen op het LMS. Wanneer de trainer vervolgens een toets wil voorbereiden, bijvoorbeeld in de vorm van een quiz, hoeft hij alleen de doelvaardighe(i)d(en) en het aantal vragen te selecteren. Het platform haalt deze automatisch, willekeurig, uit de vragendatabank.

 

Deze tool wordt dus tijdens de training gebruikt om de verwerving van kennis in verband met de doelvaardigheid te controleren. Een ander voordeel is dat het niveau en de omvang van de kennis van elke werknemer bekend zijn bij de eerste beoordeling, d.w.z. helemaal aan het begin van een trainingscursus. Als ze niet slagen voor deze test, kan de trainer de cursist doorverwijzen naar een cursus die meer geschikt is voor zijn niveau.

 

 

Hoe adaptief leren integreren in een digitale leerstrategie?

 

Zoals we hebben gezien, heeft adaptief leren zelf enkele beperkingen; in het bijzonder verwijdert het de mens uit het leerproces. Daarnaast hebben cursisten behoefte aan afwisseling om kennis beter vast te houden: afwisseling in leervormen en lesmethoden. Daarom lijkt digitaal leren het best in staat om aan de verwachtingen van cursisten te voldoen en de voordelen van adaptief leren te versterken.

 

In een gemengde cursus, face-to-face naast afstandsonderwijs, completeren virtuele lessen e-learning, terwijl ook sociaal leren, mobiel leren en... adaptief leren worden ingezet.

Een ander belangrijk element: adaptief leren in het bedrijfsleven is meer geschikt voor het verwerven van kennis en knowhow (hard skills), zoals boekhouden, talen of het beheersen van een computerprogramma. Training gericht op soft skills blijft nogal marginaal en dit is nog een reden waarom blended learning zeer relevant is. Het face-to-face contact zal inderdaad voldoen aan de verwachtingen van medewerkers op het gebied van soft skills (stressmanagement, zelfvertrouwen, emotionele intelligentie, etc.).

 

Als laatste punt kan adaptief leren op meerdere niveaus ingrijpen in een blended learning systeem:

 • initiële beoordeling;
 • ontwikkeling van een training en/of voorstel van gepersonaliseerde inhoud;
 • eindevaluatie.

Zoals hierboven vermeld, maakt adaptief leren het ook mogelijk om vergeten te bestrijden door herhalingen aan te bieden om de kennis van lerenden regelmatig op te frissen.

 

 

De uitdagingen van adaptief leren in 2022

 

Bedrijven hebben begrepen dat hun concurrentievermogen en hun prestaties afhangen van de vaardigheden die ze intern hebben, vandaar het cruciale belang van professionele training. Laten we eens kijken naar de uitdagingen van adaptief leren.

 

L’adaptive learning est-il l’avenir de la formation professionnelle ? 

Tegelijkertijd moeten organisaties zich aanpassen aan de gevolgen van de impact van digitaal leren, dat sinds het begin van de Covid-19-crisis een snelle evolutie heeft doorgemaakt. Een nieuwe benadering van training is nodig: de cursist wordt nu centraal in het systeem geplaatst, om zijn of haar ontwikkeling van vaardigheden maar ook zijn of haar welzijn te bevorderen. Adaptief leren krijgt in dit perspectief zijn volle betekenis door het aanbieden van gepersonaliseerde trainingen, het verbeteren van de leerervaring en het vergroten van de effectiviteit van blended learning cursussen.

Deze hybride formule die remote en face-to-face combineert, lijkt de meest relevante oplossing voor het opleiden van medewerkers, omdat het gebaseerd is op een nieuwe gewoonte onder medewerkers: het combineren van telewerken en aanwezigheid op kantoor. Bovendien is het variëren van pedagogische formats een van de sleutels tot het behouden van een optimaal niveau van motivatie en betrokkenheid van cursisten. We hebben het erover gehad.

 

Om aan de trainingsbehoeften van medewerkers te voldoen, is het bovendien belangrijker dan ooit om een ​​op vaardigheden gebaseerde aanpak te hanteren. De concrete oplossing is gebaseerd op het bedrijfsreferentiesysteem, zoals hierboven beschreven. Deze catalogus van vaardigheden is een essentiële hulpbron omdat het het huidige gebrek van de organisatie op het gebied van interne vaardigheden aan het licht brengt en het daarom mogelijk zal maken om trainingsacties beter te richten en te prioriteren. Dit laatste kan dankzij adaptief leren “à la carte” worden ingezet volgens de noden van elke medewerker.

 

In deze mondiale context lijkt het essentieel om binnen bedrijven een leercultuur te creëren en vervolgens te ontwikkelen. Medewerkers kansen bieden om te leren, medewerkers aanmoedigen om hun expertise te delen en peer-to-peer leren aanmoedigen, zijn belangrijke wegen om te verkennen.

 

Kortom, dit jaar is het noodzakelijk om de trainingsstrategie als geheel te heroverwegen!

 

Is adaptief leren de toekomst van professionele training?

 

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van adaptief leren suggereren dat de heilige graal van elk bedrijf - interne vaardigheden die perfect passen bij zijn strategische doelstellingen - niet meer zo ver weg is. Adaptief leren biedt ook een relevant antwoord op de verwachtingen van medewerkers, zowel voor hun concrete missies en voor hun professionele ontwikkeling. Ten slotte versnelt adaptief leren het leren en bevordert het de motivatie van cursisten.

 

In die zin lijkt adaptief leren inderdaad de toekomst van de beroepstraining te vertegenwoordigen.

 

Feit blijft dat de technologie momenteel niet overal even efficiënt wordt ingezet. Niet alle bedrijven plaatsen de cursor tussen generalistische training en 100% gepersonaliseerde training op dezelfde plek. Daarnaast dringt een veelheid aan adaptieve leersoftware, met ongelijke kwaliteiten, de markt binnen.

 

Ten slotte kan training niet voorbijgaan aan het menselijke element, dat adaptief leren niet op zichzelf staat!

 

Dus, is adaptief leren de toekomst van training? We zullen er rekening mee moeten houden, dat zeker, terwijl we het integreren in een blended learning formule!

Adaptief leren in 2022 gids