<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">

Integratie & Engagement

Verhoog het effect van uw training

Om doeltreffend te zijn, moeten de cursisten waarde vinden in hun training.

De autonomie van de cursist bevorderen

De cursist kan via Lia toegang krijgen tot zelfbeoordelingstests of -evaluaties (revisiesysteem), om kennis over een bepaalde vaardigheid te testen, en zo op natuurlijke wijze aan te moedigen een training te volgen of te hervatten.

 

Met de Lia kan de cursist ook zelf doelstellingen bepalen en plannen. Bijvoorbeeld, de minimale hoeveelheid tijd die hij/zij de komende week aan training moet besteden.

With Rise Up virtual coach LIA, empower your learners

Rise Up's Gamificatie

Dit houdt in dat de cursist wordt uitgedaagd door doelstellingen te creëren. Bijvoorbeeld: X keer inloggen op het platform, X berichten publiceren in de community of een gemiddelde score van X% hebben op hun trainingen.

 

Het is ook mogelijk om een levelsysteem op te zetten, waarbij de cursist naar hogere niveaus gaat, afhankelijk van het bereiken van de gestelde doelen en de verzamelde ervaringspunten. De gedefinieerde niveaus, zoals "beginner", "gevorderd" en "expert", kunnen als badges voorgesteld worden om de trainingservaring leuker te maken.

Apply gaming strategies to improve learning and make it more engaging - Rise Up

Meet en toon de impact van uw training

Trainingsprofessionals zijn in toenemende mate onderhevig aan prestatielogica. Ze moeten daarom zowel de ROI van hun trainingssystemen verantwoorden als hun acties beheren op basis van sleutelindicatoren. Door het optimale trainingstraject te ontwerpen, of door de juiste inhoud naar de juiste doelen te distribueren, kunnen ze meer effectiviteit en impact genereren op de ontwikkeling van de vaardigheden van hun cursisten.

 

Rise Up ondersteunt haar klanten gedurende de gehele trainingscyclus door haar expertise op het gebied van Digital Learning en Data ter beschikking te stellen: van het definiëren van KPI's tot het aanbevelen van optimalisaties en corrigerende acties, voor een betere afstemming op de prestatiedoelstellingen van de organisatie.

 

Measure the impact of your trainings with Rise UP LMS

 • Een kant-en-klare dashboard

  Rise Up heeft de essentiële KPI's geïdentificeerd om de ontwikkeling van vaardigheden van cursisten te volgen en beter aan te sturen. Met behulp van Data Visualisation zijn deze meetgegevens in real time beschikbaar in de vorm van een dashboard, vanaf uw platform, naast de resultaten van de evaluaties en quizzen van de cursisten.

 • Prestatiegerichte begeleiding

  De Rise Up-ondersteuning omvat het delen van analyses en aanbevelingen voor optimalisatie op basis van de verstrekte inzichten. Een voorbeeld hiervan is de identificatie van afhaakpunten en de te nemen preventieve acties.

 • Data Intelligence Consultancy

  Data Intelligence stelt ons in staat om dieper te graven in de toepassingen rond training, en om verschillende profielen van cursisten en hun behoeften te identificeren: segmentering, retentiecohorten, Churn, LTV, Onboarding effectiveness, talent retentiecurve, enz.

 • Data Performance Consultancy

  Data Performance maakt een beter beheer van trainingsactiviteiten mogelijk door gegevens te gebruiken om het meest effectieve scenario (in termen van betrokkenheid en ontwikkeling van vaardigheden) en de te volgen trainingsstrategie te definiëren.

boarding-engagement

Wilt u meer weten?

Contact us