<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">

Wettelijke kennisgeving


 

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.riseup.ai op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

Rise Up biedt een platform voor e-learning en presentiebeheer, juridisch vertegenwoordigd door een handelsmerk geregistreerd en beschermd door het INPI, gepubliceerd op 30/09/2017 en eigendom van de heer Arnaud Blachon.

Rise Up wordt beheerd door de heren Arnaud en Guillaume Blachon - SIRET 802 232 264 000 19 - 20 boulevard Montmartre - 75009 Parijs - e-mail : contact@riseup.ai - telefoon : 01 83 81 24 00

BTW-nummer : FR 87 812650893

Host : Amazon AWS