<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > De voor - en nadelen van Blended Learning
Een artikel zoeken

9 Minuten leestijd

De voor - en nadelen van Blended Learning

De afgelopen jaren is Blended Learning steeds populairder geworden bij trainers en cursisten. Dit vanwege het feit dat het het beste van verschillende leermethoden combineert, online of klassikaal, om een snellere ontwikkeling van vaardigheden te garanderen.

 

Blended Learning strategie

 

Maar is deze methode, die vaak wordt aangeprezen om de inzet van cursisten te optimaliseren en de toegang tot de training te vergemakkelijken, echt zo ideaal als het lijkt? Nog belangrijker, is het ook afgestemd op uw organisatie? Ontdek het meteen door de voor- en nadelen van Blended Learning te vergelijken!

Blended Learning leermethoden

 

De voordelen van Blended Learning

 

Een interactieve leermethode

Door het beste van digitaal en klassikaal leren te combineren, lost Blended Learning de problemen op die worden veroorzaakt door e-learning, namelijk: een hoog uitvalpercentage en een gebrek aan investeringen van cursisten in hun trainingstrajecten.

Dankzij de afwisseling van synchrone (real-time, op afstand of persoonlijk) en asynchrone (offline) voorzieningen, gaat Blended Learning in tegen het algemeen aanvaarde idee dat afstandsonderwijs cursisten afzondert.

In tegendeel, synchroniciteit is een manier om de training levendiger te maken door het genereren van interacties tussen de verschillende deelnemers.

Bovendien maakt de mix van verschillende leermethoden het mogelijk om persoonlijk contact tijdens het trainingsproces te behouden, dankzij het organiseren van virtuele klassen of klassikale sessies. Ze faciliteren ook groepswerk, workshops en andere praktische oefeningen.

Tenslotte profiteert de cursist van ondersteuning van de trainer. Deze laatste heeft niet langer de rol van simpelweg online trainingsontwikkelaar. Vanaf nu volgt hij de cursist gedurende zijn of haar hele training. Hij stelt zichzelf beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden en kan zelfs bijeenkomsten organiseren, op afstand of face-to-face om de voortgang van de cursist te bepalen.

 

Een methode gebaseerd op de neurowetenschap

De neurowetenschap helpt ons te begrijpen hoe het brein werkt en hoe het informatie behandelt en verwerkt. De neurowetenschap is daarom vaak populair bij het ontwikkelen van trainingstrajecten. De neurowetenschap heeft bijvoorbeeld laten zien dat het brein gebaat is bij korte leermodules. Het leerproces gaat sneller wanneer er verschillende leermethoden aangeboden worden.

De opbouw van een trainingstraject van Blended Learning is gebaseerd op pedagogische doelstellingen. Deze doelstellingen moeten overeenkomen met een specifiek doel en worden vastgesteld vóór de start van het traject.

Het zijn deze doelstellingen die de hele training zullen vormgeven en de trainer in staat zullen stellen om hiervoor de juiste hulpmiddelen te kiezen. Het verzekeren van een samenhang tussen pedagogische doelstellingen en leermethoden zal zelfs leiden tot effectievere en efficiëntere Blended Learning trajecten.

 

Een dynamische leerervaring

De tijd van vervelende en saaie e-learnings is vanaf nu verleden tijd! Vandaag de dag bestaan er talrijke leervormen en - methoden die het mogelijk maken om het trainingstraject dynamischer te maken. Door te switchen tussen klassikale sessies en e-learnings biedt Blended Learning cursisten een unieke trainingservaring aan.

Daardoor zijn cursisten meer betrokken bij hun eigen leerproces. Enerzijds volgen ze de online modules in hun eigen tempo, anderzijds blijven ze gemotiveerd om verder te komen door de klassikale sessies. Ze zijn dus zelf onderdeel van hun eigen vooruitgang en niet meer simpelweg passief deelnemer, zoals vroeger het geval was bij e-learnings.

Het toepassen van de dynamische techniek van Blended Learning is niet alleen de verantwoordelijkheid van de trainer. De webhosts van het LMS-platform zijn ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de juiste tools naar gelang de behoeftes van de cursisten. Zij moeten de hulpmiddelen ontwikkelen om aan de behoeften van de lerenden te voldoen.

 

Een complete en bewezen methode

Dankzij Blended Learning kunnen de cursisten profiteren van het beste van elke leermethode. Het scala aan mogelijkheden dat de gemengde training biedt, is het meest uitgebreid in de wereld van de beroepstraining. Dit scala maakt het mogelijk om te wisselen tussen klassikaal en afstandsonderwijs, maar ook tussen synchroon en asynchroon leren.

Online cursus gezien op een laptop

 

Volgens het rapport Digitaal leren in een post-Covid-19 economie-rapport dat in januari 2021 door de CIPD werd gepubliceerd, was 80% van de ondervraagde organisaties van plan om het aanbod van digitaal en online leren in de komende 12 maanden uit te breiden. Zelfs vóór de pandemie waren grote bedrijven op weg naar blended learning en ontwikkeling, waarbij Rolls-Royce verklaarde dat het "een digital-first benadering van leren had aangenomen, aangevuld met klassikale tijd en coaching en mentoring op de werkplek".

De coronacrisis heeft gezorgd voor veranderingen op het gebied van beroepstrainingen. Het hybride werken neemt nu een veel belangrijker plaats in. Door middel van e-learnings zijn de deelnemers aan Blended Learning in staat om hun competenties continu te verbeteren. De face-to-face meetings zijn de kers op de taart. Uitwisselingen met medecursisten zijn belangrijk, zeker in een tijd waarin het menselijk contact steeds meer vervaagt.

 

De nadelen van Blended Learning

 

Blended Learning trajecten duren langer om te ontwikkelen

Inderdaad, een Blended Learning traject, mits goed uitgewerkt, zal noodzakelijkerwijs iets langer duren om te ontwikkelen dan een 100% e-learning traject.

Ten eerste zal de trainer, naast het creëren van de e-learning modules, alle persoonlijke sessies moeten inplannen (het opstellen van een rooster, het huren van een kamer, het inhuren van een trainer, eventuele reis- en verblijfkosten voor cursisten, enz.).

Bovenal moet het bedrijf investeren in een pedagogische benadering zodat het trainingstraject zowel effectief als rendabel voor het bedrijf zal zijn. Deze methode is bedoeld om trainingsprogramma's te analyseren en te creëren op basis van diverse factoren, zoals de neurowetenschap, het profiel van de cursisten, het ecosysteem van het bedrijf enz.

Een training met een pedagogische benadering moet voldoen aan  doelstellingen en een specifiek einddoel, die beiden vooraf worden vastgesteld. Op deze wijze wordt de training daadwerkelijk afgestemd op de behoeften van de cursisten. Het slagingspercentage stijgt en cursisten verbeteren hun vaardigheden sneller.

 

Noodzakelijk gebruik van een LMS/LXP systeem die de Blended Learning kan aansturen

Blindelings starten met het Blended Learning avontuur kan wellicht al snel ingewikkeld overkomen, zeker wanneer het bedrijf nog een beginner is in de wereld van online trainingen.

De eenvoudigste oplossing is nog steeds de LMS-optie zodat de face-to-face sessies en e-learnings op één en hetzelfde platform beheerd worden. Dit soort hulpmiddelen vergemakkelijken het trainingsproces aanzienlijk, zowel voor het bedrijf als voor de cursisten.

De cursisten volgen bijvoorbeeld hun modules online en als het tijd is voor een virtuele klas, hebben ze hier automatisch toegang toe, zonder dat ze eerst het LMS-platform moeten verlaten.

Inmiddels maken de ontwikkelaars van het leermanagementsysteem er een belangrijk punt van om de leerervaring centraal te stellen in het trainingsproces via LXP-platforms.

Deze tools zijn dan wel erg handig, ze zijn echter ook kostbaar in aanschaf. Deze investeringskosten kunnen snel worden terugverdiend omdat bedrijven op de lange termijn kosten kunnen besparen.

 

Weerstand tegen digitalisering en Blended Learning

Wanneer het gaat om digitale vaardigheid, zijn niet alle cursisten hetzelfde. De jongere generaties, die zijn opgegroeid met technologische ontwikkelingen, zullen zich sneller comfortabel voelen in het werken met een trainingsplatform.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met alle cursisten binnen een bedrijf. Het gaat dan zowel om de cursisten,  die al gewend zijn om op digitale wijze een trainingstraject te doorlopen als om de cursisten, die daarin wat terughoudender zijn.

Let op, dit is geen reden om volledig af te zien van een digitale leeromgeving. De Blended Learning platforms, die momenteel op de markt zijn, zijn steeds soepeler en makkelijker te hanteren. Een korte informatiebijeenkomst of introductietraining van de tool is vaak al voldoende om de meest terughoudende cursisten gerust te stellen!

Ontwikkel Blended Learning