<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
Een artikel zoeken

11 Minuten leestijd

Hard skills: definitie en voorbeelden

Wanneer we het hebben over vaardigheden, maken mensen meestal een onderscheid tussen hard skills en soft skills. Het verschil tussen beide lijkt vrij duidelijk: hard skills zijn de technische vaardigheden die nodig zijn om een rol te vervullen, terwijl soft skills de menselijke vaardigheden zijn die nodig zijn om een rol te vervullen. Het is echter niet altijd zo eenvoudig. Neem bijvoorbeeld projectbeheer. Is dit afhankelijk van hard skills of soft skills? Zoals we straks zien is dit niet het enige geval waarin hard skills en soft skills elkaar overlappen.

Toch maken werkgevers nog steeds graag gebruik van deze twee verschillende vaardigheidscategorieën bij het zoeken naar nieuwe personeelsleden, en beide categorieën kunnen nuttig blijken. Vooral soft skills hebben sinds het begin van de pandemie aan populariteit gewonnen, omdat ze gemakkelijk overdraagbaar zijn.Zijn hard skills in deze context altijd van cruciaal belang bij het starten van een nieuwe baan of het veranderen van loopbaan? Zijn hard skills achterhaald, of zijn ze juist belangrijker dan ooit? Rise Up heeft de antwoorden.

 

 

Ontdek Rise Up Content: kant-en-klare trainingen

 

Wat zijn hard skills?

 

Hard skills: definitie

 

Hard skills zijn de technische vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde functie uit te oefenen. Met andere woorden, ze verwijzen naar de bekwaamheden en vaardigheden die specifiek zijn voor een bepaald beroep. Een webontwikkelaar moet bijvoorbeeld weten hoe programmeren werkt; zonder deze vaardigheid zou de ontwikkelaar niet in staat zijn de vereiste norm te halen.

 

Hard skills worden verworven door een officiële studie en door beroepservaring. Gedefinieerd als meetbaar, kwantificeerbaar en verifieerbaar, verwijzen deze technische vaardigheden naar de specifieke vaardigheden die iemand in staat stellen een rol of taak uit te voeren. In die zin zijn ze contextgebonden en activiteit gebonden. Maar er zit wel wat meer achter.

 

Een andere dimensie die wij vaak associëren met hard skills en professionele vaardigheden is duurzaamheid. Als u eenmaal weet hoe u een stuk software moet gebruiken of een machine moet bedienen, kunt u die vaardigheid niet meer verliezen. Dat gezegd hebbende, hoewel u die vaardigheid theoretisch voor de rest van uw carrière zult beheersen, bestaat de kans dat u die niet voortdurend gebruikt. Wat nu een populaire programmeertaal is, is dat over bijvoorbeeld vijf jaar misschien niet meer. In die zin kunnen hard skills verouderd raken en moeten ze vaak worden opgefrist.


Wat zijn de verschillende categorieën hard skills?

 

Hard skills kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: overdraagbare vaardigheden en beroepsspecifieke vaardigheden. 

 

 

hard skills op blokjes

 

Overdraagbare vaardigheden

Overdraagbare vaardigheden zijn vaardigheden die gemakkelijk kunnen worden toegepast in verschillende banen en sectoren. Hieronder vallen ook vaardigheden die kunnen worden overgedragen tussen banen binnen dezelfde sector (codeer vaardigheden kunnen bijvoorbeeld worden toegepast op verschillende beroepen in de IT-sector). Hoe dan ook, het idee is dat deze vaardigheden van het ene gebied kunnen worden overgenomen en toegepast op een ander gebied.Een goed voorbeeld van een overdraagbare hard skill is het beheersen van een vreemde taal. Deze vaardigheid is essentieel voor iedereen die werkt als taaldocent, toeristengids of vertaler. Een perfecte beheersing van de grammatica en schrijfvaardigheid zijn slechts enkele van de subvaardigheden waaruit deze overdraagbare hard skill bestaat. 

 

Beroepsspecifieke vaardigheden

Dit zijn hard skills die specifiek zijn voor een bepaald beroep. Daar zijn tal van voorbeelden van. Om een vliegtuig te besturen, moeten piloten van luchtvaartmaatschappijen de standaardaccreditatie behalen die bekend staat als Flight Crew Licencing (FCL). Een belangrijke hard skill voor een magazijnmedewerker is het kunnen bedienen van een vorkheftruck in een logistiek complex. En chirurgen bijvoorbeeld moeten hun kennis van medische procedures in de praktijk kunnen toepassen.

 

Voorbeelden van hard skills per sector

Hard skills in de IT-sector

Deze variëren van het kunnen gebruiken van administratieve systemen, het beheersen van één of meerdere programmeertalen, het ontwerpen van websites en het gebruik van software voor desktop publishing of fotobewerking.

Hard skills in digitale marketing

Dit zijn de essentiële technische vaardigheden die nodig zijn voor digitale marketing:


 • ontwikkeling van digitale marketingstrategie;
 • beheer van sociale media;
 • digitale bewerking;
 • beheersing van specifieke tools, bijvoorbeeld om online reclamecampagnes uit te voeren of websiteverkeer te analyseren;

Hard skills in de ingenieurssector

De rol van een ingenieur is gebaseerd op twee kernvaardigheden: het vermogen om een beroep te doen op gespecialiseerde wetenschappelijke en technische middelen en kennis van een brede basiswetenschap.

 

Hard sales vaardigheden

Het beheersen van verkooptechnieken, het kunnen omgaan met een CRM-tool (Customer Relationship Management) en weten hoe je effectief sociaal verkoopt (verkopen via sociale media) zijn allemaal onmisbare hard skills in de verkoop.

 

 

Hard skills vs. soft skills

Wat is nu het verschil tussen hard skills en soft skills? Terwijl hard skills verwijzen naar technische knowhow, verwijzen soft skills naar interpersoonlijke en gedragsvaardigheden. Goed werken in een team, een sterk analytisch vermogen hebben, goed kunnen communiceren en blijk geven van aanpassingsvermogen, creativiteit en sociale vaardigheden zijn slechts enkele van de soft skills die werkgevers zoeken.

 

Wanneer we deze voorbeelden gebruiken, lijkt het onderscheid tussen hard skills en soft skills voor de hand te liggen. Het is echter belangrijk te vermelden dat deze twee verschillende vaardigheden elkaar wel degelijk overlappen. Bepaalde soft skills kunnen worden aangeleerd via een academische studie en worden gemeten aan de hand van een industriestandaard. Onderhandelen en projectbeheer vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Bovendien kunnen soft skills, net als hard skills, duurzaam zijn; iemand die goed kan communiceren verliest die vaardigheid niet na verloop van tijd. Tot slot zijn soft skills ook overdraagbaar: kritisch denken of tijdbeheer zijn slechts enkele soft skills die in verschillende sectoren van pas kunnen komen.Moeten kandidaten en cursisten dus voorrang geven aan hard skills of soft skills? In plaats van het een of het ander te kiezen, combineren de meest waardevolle kandidaten en medewerkers beide. Deze mix van hard en soft skills is wat hen echt onderscheidt op de arbeidsmarkt en binnen organisaties. In feite kunnen soft skills helpen om hard skills te versterken, de prestaties van medewerkers te verbeteren en professionele mobiliteit te vergemakkelijken.

 

Hoe belangrijk zijn hard skills voor het wervingsproces?

 

Het belang van hard skills voor recruiters

Recruiters houden soft skills al enkele jaren nauwlettend in de gaten. Het post-Covid tijdperk waarin we ons bevinden - gekenmerkt door een grotere arbeidsmobiliteit en een algemene wens om van loopbaan te veranderen - leidt ertoe dat werkgevers meer belang hechten aan soft skills.

 

twee vrouwen in gesprek

 

Tegelijkertijd verliezen hard skills in de ogen van recruiters hun waarde, omdat ze snel kunnen verouderen. Van automatisering en digitalisering tot evoluties op het gebied van data en kunstmatige intelligentie; het beroepsleven verandert, waardoor bepaalde banen verdwijnen en andere juist ontstaan. Het gevolg hiervan is dat bepaalde hard skills verouderd raken en een houdbaarheid hebben van slechts enkele jaren of korter.

Kunnen we in dit verband spreken van de geplande veroudering van hard skills? Sommigen zouden ja zeggen, zonder enige twijfel. Vooral in de IT-sector evolueren de technologieën snel, waardoor de vaardigheden die vijf jaar geleden vereist waren, nu niet meer relevant zijn.

 

Dit betekent echter niet dat hard skills nutteloos zijn of volledig genegeerd worden door recruiters. Integendeel! Naarmate het tempo van de technologische veranderingen versnelt, worden veel vaardigheden zeldzaam en uiterst niche. Zoals we hebben gezien bij de post-pandemische boom op de arbeidsmarkt, heeft dit geleid tot een tekort aan kandidaten in bepaalde sectoren. Getalenteerde medewerkers met zeer gespecialiseerde hard skills – zoals in cloud computing of cybersecurity – zijn bijzonder gewild bij recruiters.

 

Wat zijn de meest gevraagde hard skills?

De meest gevraagde hard skills zijn eigenlijk heel divers. Er zijn zowel overdraagbare als beroepsspecifieke hard skills. Dit zijn de meest gewilde vaardigheden:

 

 • diverse IT-vaardigheden, waaronder beheersing van programmeertalen en een grondige kennis van cloudtechnologie, samen met het vermogen om gegevens te analyseren en te segmenteren, kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en UX-methodologieën te begrijpen en toe te passen, om er maar een paar te noemen;
 • redactionele vaardigheden: een uitstekende beheersing van de Engelse taal en het vermogen om duidelijk en doeltreffend te communiceren;
 • sales vaardigheden: met name een goede beheersing van verkooptechnieken en het vermogen om inzichtelijke analyses van organisaties te maken met behulp van tools zoals een CRM;
 • technisch en engineering ontwerp;
 • automatiseringstools;
 • projectmanagement;
 • beheersing van een of meer vreemde talen.

 

Hoe kunnen kandidaten hun hard skills presenteren?

Als u een kandidaat bent op zoek naar een baan, is het belangrijk om uw hard skills duidelijk te presenteren op uw cv. Recruiters zullen deze met een fijne kam doornemen om na te gaan of uw vaardigheden als sollicitant overeenkomen met de technische vereisten van de functie.

 

De beste strategie is om uw CV te doorspekken met hard skills, zodat de werkgever er volledig van op de hoogte is. Het is ook nuttig om de belangrijkste hard skills die u bezit te vermelden in uw tagline. Die kunt u dan later in een speciale rubriek vermelden, bijvoorbeeld 'professionele vaardigheden', naast uw belangrijkste soft skills, die de opgesomde hard skills moeten aanvullen. Door uw beroepservaring te beschrijven, kunt u ook de hard skills laten zien die u hebt ontwikkeld.

 

Ten slotte, als u een vreemde taal (of meerdere) spreekt, is het een goed idee om dit in een aparte rubriek op te nemen en uw beheersingsniveau aan te geven. U zou kunnen verwijzen naar het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), dat loopt van A1 voor beginners tot C2 voor moedertaalsprekers.

Hoe kan de werkgever lacunes in hard skills aanpakken?

 

Om bedrijven en trainingsorganisaties te ondersteunen, heeft Rise Up een bewezen en effectieve trainingsoplossing ontwikkeld. Rise Up Content biedt een breed scala aan kant-en-klare trainingen gericht op het verbeteren van hard skills.

 

Met Rise Up Content kunnen cursisten zich inschrijven voor boeiende en flexibele trainingsmodules via het LMS-platform van hun organisatie. De trainingscontent bestrijkt een breed scala aan hard skills om tegemoet te komen aan de trainingsbehoeften van elke cursist en de uitdagingen van elke organisatie het hoofd te bieden.De beschikbare training omvat modules over:


 • kantoorautomatisering en digitale hulpmiddelen: Excel, Microsoft 365, Facebook, enz.;
 • vreemde talen, zoals Frans en Spaans;
 • wetgeving: AVG;
 • veiligheid en beveiliging: gezondheid en veiligheid op het werk, informatiebeveiliging;
 • sales vaardigheden: strategische marketing, cold calling, social media marketing, enz;
 • gezondheid.

 

Hard skills: de belangrijkste conclusies

 

Ongeacht het type organisatie of activiteitensector, hard skills blijven essentieel en zullen essentieel blijven voor toekomstige en bestaande medewerkers. De meest gewaardeerde medewerkers en kandidaten zijn degenen die beschikken over belangrijke soft skills die hun hard skills strategisch aanvullen.

 

Ontdek Rise Up Content: kant-en-klare trainingen