<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
Een artikel zoeken

8 Minuten leestijd

Wat zijn hard en soft skills?

De gezondheidscrisis en haar gevolgen - beperking van verplaatsingen, lockdowns en de opkomst van telewerk - hebben gezorgd voor een stijgende digitalisering van het werk en van de beroepsopleidingen. Zo heeft de pandemie een paradigmaverschuiving veroorzaakt, een nieuwe reflectie op onze economische en sociale modellen. Hierbij wil men de mens steeds centraler plaatsen.

 

Soft skills vs hard skills

 

 

De behoeften en verwachtingen van de bedrijven zijn globaal geëvolueerd. Bijgevolg is dat de soft skills, de vaardigheden gebaseerd op de persoonlijkheid, worden steeds meer onderzocht door organisaties. Natuurlijk is er ook aandacht voor de hard skills, of de technische vaardigheden, maar de soft skills, die zich richten op het menselijke en het gedrag van de (toekomstige) medewerker, spelen nu een hoofdrol.

 

Tijdens een sollicitatiegesprek zal een rekruteerder vaak dieper ingaan op de soft skills van de kandidaten dan op hun hard skills. Ook binnen de organisatie gebeurt de vaardigheidsontwikkeling van de medewerkers vaker via trainingsmodules die gericht zijn op de zachte vaardigheden, zowel bij digital learning als bij face-to-face sessies.

 

 

 

Decathlon Academy

 

 

Hard skills: kenmerken en belang voor organisaties

 

Wat zijn hard skills? 

Hard skills zijn de specifieke vaardigheden die een kandidaat of medewerker bezit. Ze hebben betrekking op de kennis die is opgedaan tijdens het hoger onderwijs, stages, verschillende banen en eventueel gevolgde opleidingen. 

 

De beheersing van software voor grafisch ontwerp of boekhouding, de kennis van computertaal, tweetaligheid of kunnen rijden met specifieke voertuigen (bus, vrachtwagen, etc.) of machines, behoren tot de categorie hard skills. 

 

Ze tonen het vermogen van een kandidaat of medewerker om de techniek van een beroep te beheersen, bijvoorbeeld: informatica, marketing, boekhouding, bank en verzekeringen, onderzoek, vertaling, bakkerij, bouwsector, enz. De medewerker moet kunnen aantonen dat hij/zij de hard skills, die behoren tot het type werk, daadwerkelijk beheerst. 

 

 

hard skills gaat om opgedane kennis

 

De vaardigheden die essentieel zijn

Deze technische vaardigheden vormen de 'harde kern' van elk beroepsprofiel. Ze zijn dus onmisbaar. Men kan geen Spaanse docent zijn indien men geen kennis heeft van de taal van Don Quixote, of lijnpiloot zonder ooit de leiding over een vliegtuid gehad te hebben. Deze kennis is meetbaar en wordt meestal aangetoond met diploma's of andere getuigschriften, ontvangen tijdens studies of een carrière. 

 

De technische kwalificaties verzekeren de organisatie ervan dat een kandidaat de nodige vaardigheden heeft voor de job. Ze kunnen er ook voor zorgen dat een kandidaat zich onderscheidt. Bijvoorbeeld, een woordvoerder die wenst te werken in een multinational zal meer kans hebben om weerhouden te worden als hij vlot twee vreemde talen spreekt in plaats van één of geen enkele. 

 

Wat zijn de top 3 essentiële vaardigheden voor trainers in 2025? Lees hier ons artikel.

 

 

Soft skills: wat zijn het en waarom zijn ze belangrijk voor bedrijven?

 

Wat zijn soft skills? 

De soft skills worden, in tegenstelling tot de hard skills, omschreven als het geheel van zachte vaardigheden van een individu. Vanuit de technische kennis gaat men kijken naar het menselijke. De soft skills zijn gericht op de persoonlijkheid. Het gaat bijvoorbeeld om het inlevingsvermogen, de zelfstandigheid, de stressbestendigheid of het vermogen om initiatief te nemen, de nauwkeurigheid, de werkethiek, de flexibiliteit of het probleemoplossend vermogen.

 

Deze vaardigheden zijn intrinsiek aan elk. Ze maken deel uit van de persoonlijkheid en zijn ook essentieel in de arbeidsmarkt. In feite zullen ze gedeeltelijk het gedrag van de persoon in zijn beroepsomgeving bepalen. Bijvoorbeeld, een sociaal persoon, die gemakkelijk communiceert, zal ongetwijfeld beter in groep kunnen werken dan een introvert persoon, die graag onafhankelijk taken uitvoert en moeilijk kritiek kan aanvaarden. 

 

soft skills, wat zijn het?

 

De steeds meer gewaardeerde soft skills

De soft skills situeren zich rond de relationele en emotionele intelligentie, die steeds belangrijker worden voor rekruteerders. In een arbeidsmarkt in voortdurende verandering, steeds meer gedigitaliseerd en gedecentraliseerd, moeten medewerkers een grote flexibiliteit kunnen aantonen.

 

Zoals eerder aan bod kwam, spelen de soft skills dus een toenemende rol tijdens sollicitatiegesprekken, maar ook bij de beroepsopleiding en in het bijzonder e-learning. De trainingsmodules omtrent timemanagement, de verbale en non verbale communicatie, of zelfs het omgaan met gevoelens zijn tegenwoordig veelvoorkomend.

 

Het overbrengen en aanleren van de soft skills is nochtans vaak moeilijk. Het is vrij eenvoudig om een medewerker Excel aan te leren, maar vaardigheden zoals geduld of inlevingsvermogen bijbrengen lijkt veel moeilijker. Net daarom worden de soft skills zo gewaardeerd door organisaties. 

 

 

De meest gezochte hard en soft skills door rekruteerders

 

De ideale kandidaat kan uiteraard zowel hard als soft skills aantonen, die verwacht worden voor een specifieke job. Bij gelijke technische vaardigheden, zullen de soft skills duidelijk het verschil maken tussen twee kandidaten.

 

Dit zijn de meest gewaardeerde hard skills door rekruteerders:

 • De computervaardigheden: programmering, ontwikkeling en blockchain engineering (technologie voor gegevensopslag en-overdracht), cloud computing ;
 • De technische vaardigheden zoals de videoproductie, het UX design (gebruikerservaring), de gegevensanalyse ;
 • De commerciële vaardigheden : verkoop, commerciële analyse.

 

De meest gewaardeerde soft skils zijn op hun beurt :

 • De communicatieve en onderhandelingsvaardigheden;
 • De creativiteit;
 • De overtuigingskracht ;
 • De teamgeest ;
 • Het projectbeheer;
 • De flexibiliteit ;
 • Het kritisch en beslissingsvermogen 
 • Het leiderschap en teammanagement

 

Een organisatie zal zich allereerst focussen op het analyseren van de vaardigheid van de kandidaat om zich aan te sluiten bij een groep, om efficiënt te communiceren met de collega´s en om de overeenstemming tussen zijn soft skills en de bedrijfscultuur na te gaan. Het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit zijn ook essentieel om de evolutie van het vermogen van een medewerker  om te evolueren binnen een bedrijf te verzekeren, aangezien het bedrijf steeds flexibeler wordt.

 

 

De hard en soft skills van de medewerkers ontwikkelen dankzij de digitale training

 

U zult hebben begrepen dat de genoemde hard en soft skills erg gewaardeerd worden tijdens sollicitatiegesprekken. Ze blijven echter van belang zelfs na de aanwerving en dienen verder ontwikkeld te worden tijdens de loopbaan van de medewerker. En het zijn deze vaardigheden die ervoor zullen zorgen dat het bedrijf presteert. 

 

Bedrijven hebben er dus alle belang bij om hun medewerkers bij deze opdracht te helpen. Hierbij lijkt digitale training, snel en praktisch, een krachtig hulpmiddel. Temeer daarom stellen veel LMS platforms, naar het voorbeeld van Rise Up, een kant-en-klare trainingscatalogus voor, gericht op het verbeteren van de hard en soft skills. 

 

Zo beschikken medewerkers, naast de trainingstrajecten eigen aan het bedrijf en hun werk, over een trainingsaanbod rond stressmanagement, telewerk of het beheer van een taal of een software, die ze verplicht of optioneel kunnen volgen.

 

 

Decathlon skills strategie