<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > Het vaardigheids-ontwikkelingsplan opstellen in 5 stappen
Een artikel zoeken

6 Minuten leestijd

Het vaardigheids-ontwikkelingsplan opstellen in 5 stappen

 

Het plan voor de vaardigheidsontwikkeling... Iedereen praat erover maar niemand weet echt hoe het werkt!  Hier 5 belangrijke tips om een efficiënt en rendabel plan voor uw organisatie op te stellen.

Decathlon's strategie voor trainen

De vaardigheidsontwikkelingsplan vergemakkelijkt de organisatie van trainingen. Het is helaas niet altijd duidelijk hoe u dit moet organiseren. Hier volgen 5 stappen die u kunnen helpen bij het opstellen van het beste plan voor vaardigheidsontwikkeling.

Stappen van een vaardigheidsontwikkelingsplan

1. Bepaal de strategie van uw organisatie

Het eerste wat u moet doen voor u het vaardigheidsplan op gaat stellen is het bepalen van uw strategie. Daarbij moet u rekening houden met de verschillende evoluties in de sector. Blijf op de hoogte van de vernieuwingen in uw sector. Analyseer vervolgens de behoeften van het organisatie en vergelijk deze met die van uw mogelijke concurrenten. Zo kunt u gericht de grote lijnen bepalen voor de training die uw organisatie nodig heeft.

Het bijwonen van conferenties, de actualiteit volgen en een netwerk opbouwen zijn goede manieren om op de hoogte te blijven van de laatste trends! Het is ook belangrijk om rekening te houden met de verwachtingen van uw medewerkers en partners, als u deze heeft.

 

2. Evalueer de behoeften en prioriteiten van uw organisatie

In de tweede fase zal u de behoeften en prioriteiten van uw organisatie moeten bepalen. Om u hierbij te helpen, kunt u een volledig profiel van uw medewerkers opstellen: leeftijd, geslacht, functie, en vaardigheden. Dankzij deze profielen zal het gemakkelijker zijn om te bepalen welke vaardigheden al aanwezig zijn in uw organisatie en welke nog verder ontwikkeld moeten worden.

Het is overigens sterk aangeraden om de managers in uw organisatie hierbij te betrekken. Zij kunnen u inlichten over de nodige trainingen binnen hun diensten. Doordat ze dagelijks dicht bij hun ploegen staan, kunnen ze u goed adviseren over de profielen en vaardigheden van elke medewerker.

Bovendien hebben sommige medewerkers zonder twijfel trainingen aangevraagd tijdens de jaarlijkse opvolgingsgesprekken. De wet verplicht u niet om deze te aanvaarden. U zal moeten nagaan of de medewerker de training al dan niet kan volgen, in functie van de behoeften en prioriteiten die u bepaald heeft en van de relevantie van hun verzoek.

 

3. Uw plan voor vaardigheidsontwikkeling opstellen en uitwerken

Als  uw behoeften bepaald zijn, kunt u eindelijk uw plan voor vaardigheidsontwikkeling uit gaan werken. Er is geen vast model, maar een goed plan omvat uw verschillende trainingsacties, een overzicht van de vaardigheden in uw organisatie, een validatie van de verworven vaardigheden en van de ervaring, en een planningskalender. De trainingen dienen ingedeeld te zijn in twee categorieën:

  • De trainingen voor de bijscholing op het werk, die gericht zijn op het niveaubehoud van de medewerker door deze op te leiden over eventuele evoluties en nieuwigheden van zijn werk. De werkgever is verplicht om de medewerkers bij te scholen over de vernieuwingen binnen hun werkgebied zodat ze inzetbaar blijven in het organisatie.
  • De trainingen voor de vaardigheidsontwikkeling, waarbij de medewerkers nieuwe vaardigheden verwerven of ontwikkelen om zo te kunnen evolueren binnen het organisatie.

U dient tevens uw plan voor vaardigheidsontwikkeling op te stellen in functie van uw budget. U zult keuzes moeten maken binnen de organisatie zodat u het budget niet overschrijdt. Hoeveel medewerkers zult u opleiden? Op welke trainingsinstellingen zult u beroep doen?

Hoe stel ik een vaardigheidsontwikkelingsplan op?

4. Voorstelling van uw plan voor vaardigheids-ontwikkeling

Uw plan is eindelijk klaar, u hoeft het alleen nog goed te laten keuren door het bestuur als uw organisatie dat heeft. U legt deze ook voor aan de directie en de personeelsverantwoordelijke.

Om ervoor te zorgen dat uw presentatie slaagt, en uw plan voor vaardigheidsontwikkeling goedgekeurd wordt, kunt u van te voren uw toespraak voorbereiden. U kunt bijvoorbeeld uw trainingsacties, het budget, en de verschillende verwachte evoluties in het organisatie voorstellen.

 

5. En tenslotte... De lancering van het plan voor vaardigheidsontwikkeling!

Wanneer uw plan afgewerkt en goedgekeurd is, is het tijd om uw trainingen te plannen. Deze kunnen zowel binnen uw organisatie als bij een trainingsinstelling plaatsvinden. Ze kunnen ook onder de vorm van e-learning of face-to-face training opgesteld zijn.

Voor nog meer complete trainingen, kunt u kiezen voor blended learning die de online en face-to-face trainingen combineert. De trainingsuren moeten verplicht overeenkomen met de normale werkuren van uw medewerkers, die op dezelfde manier beloond worden als de uitvoering van hun werk.

Nu beschikt u over alle noodzakelijke informatie voor het uitwerken van uw plan voor vaardigheidsontwikkeling. Zoals u begrepen heeft, stelt het opstellen van een goed plan u in eerste instantie in staat om de best mogelijke trainingen aan uw medewerkers te kunnen aanbieden. Daarnaast wordt het succes en bestaan van uw organisatie verzekerd door uw medewerkers aan te moedigen om zich bij te scholen over de veranderingen binnen hun werk.

Decathlon's trainingsstrategie