<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > 4 tips om een goed vaardigheidsplan op te stellen
Een artikel zoeken

5 Minuten leestijd

4 tips om een goed vaardigheidsplan op te stellen

We stellen 4 tips voor om het vaardigheidsplan op te stellen. We bepalen de doelstellingen, evalueren de vaardigheden, en inventariseren de beschikbare middelen en communicatie. 

 

Een ''vaardigheidsplan" heeft als doel om het trainingsproces bij bedrijven te vereenvoudigen en verduidelijken. Dit is daarnaast een stap naar "het zelf kiezen van de professionele toekomst''.

Vaardigheden Decathlon medewerkers ontplooien

Er bestaat geen model voor het vaardigheidsplan: deze kan chronologisch ingedeeld worden, volgens het type begunstigde, volgens actietype, etc. Het belangrijkste is dat alles voor u en uw medewerkers duidelijk en logisch is!

Het opstellen van een goed vaardigheidsplan

 

Het vaardigheidsplan kort samengevat

 

Het vaardigheidsplan is op initiatief van de medewerker en hij dient een akkoord te hebben met de organisatie.  Het plan is doorgaans geldig voor een jaar, maar kan in bepaalde gevallen voor 3 jaar opgezet worden.

 

Er zijn twee actietypes: de acties voor verplichte en noodzakelijke trainingen, en de overige.

Maar wat is een trainingsactie nou concreet? Een trainingsactie is onderdeel van een pedagogisch traject, dat tot doel heeft een professionele doelstelling te bereiken, volgens het Arbeidswetboek. Met andere woorden: een trainingsactie heeft noodzakelijkerwijs een professioneel doel, of het nu gaat over soft skills of hard skills.

 

De acties worden grotendeels tijdens de werkuren uitgevoerd en worden verplicht vergoed door de werkgever. Als de acties daarentegen uitgevoerd worden buiten de werkuren, zowel op initiatief van de werkgever als van de medewerker, worden deze niet vergoed.

 

 

Hoe stelt u het vaardigheidsplan correct op?

 

Er bestaat geen vaardigheidsplanmodel. Een vaardigheidsplan kan chronologisch ingedeeld worden, volgens het type begunstigde, volgens het actietype etc. Het belangrijkste is dat alles voor u en uw medewerkers duidelijk en logisch is!

 

1. Bepaal duidelijk uw doelstellingen

De doelstellingen omvatten zowel die van uw bedrijf als van uw individuele medewerkers. Via gesprekken kunt u hun doelstellingen en eventuele evolutie bepalen. Uitwisseling is het sleutelwoord in deze stap, dus ga in overleg en houd rekening met elkaar.

 

2. Stel een overzicht van de vaardigheden op

Het overzicht van de vaardigheden kan opgesteld worden door een externe of interne organisatie. U bent verplicht om dit op te stellen indien u trainingsacties wilt uitvoeren, die nuttig zijn voor zowel uw bedrijf als uw medewerkers. Zorg dat u een duidelijk beeld hebt van de vaardigheden van elke medewerker. Schets daarnaast een goed beeld van de vaardigheden die nuttig kunnen zijn voor de medewerkers in de toekomst.

Welke strategieën voor uw vaardigheidsplan?3. Organiseer de middelen die u kunt inzetten

Wanneer u precies weet welke vaardigheden uw plan omvat, dient u de middelen te bepalen die nodig zijn om het plan uit te voeren.Dit kan via face-to-face sessies met de interne of externe docenten, via e-learning modules, enzovoorts. We raden u ten zeerste aan om Blended Learning-trainingen (zowel face-to-face als digitaal) op te stellen.

 

E-learning zorgt voor veel vrijheid bij de medewerker, alsook voor aanzienlijke tijds- en kostenbesparing. Maak daarom zeker gebruik van de face-to-face methode die onmisbaar is om het leren te ondersteunen. 

 

Als u acties wilt inplannen buiten de werkuren, houd dan rekening met de beschikbaarheid en het privéleven van uw medewerkers! We raden u ten zeerste aan om samen te overleggen wat het beste uitkomt.

 

4. Bespreek het vaardigheidsplan met uw medewerkers

Zo, het opstellen van uw vaardigheidsplan is bijna klaar. U heeft een kalender opgesteld, alle trainingsacties precies bepaald. Maar er is nog een essentieel punt over: communicatie.

 

Uw medewerkers zijn inderdaad op de hoogte en dienen nu een trainingsprogramma te volgen tijdens hun normale werk. Maar u moet het vaardigheidsplan ook officieel te maken! U kunt een afterwork of een borrel organiseren om in detail en concreet de start van het plan toe te lichten.

 

Uw medewerkers betrekken bij de wijzigingen in het proces is van groot belang. 

 

Nu weet u hoe u uw vaardigheidsplan correct op moet stellen!

Decathlon Academy