<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > Het verschil tussen E-Learning en Blended Learning
Een artikel zoeken

9 Minuten leestijd

Het verschil tussen E-Learning en Blended Learning

De coronacrisis, en de daarmee gepaard gaande lockdowns, hebben de digitalisering van trainingen aanzienlijk versneld. In amper een jaar tijd zijn de professionele trainingsmethoden veranderd. De traditionele face-to-face training werd op de proef gesteld. Bedrijven zijn vanaf nu genoodzaakt om over te stappen op digitale leermethoden, zoals e-learning of blended learning.

 

 


Domino's Pizza Blended Learning Klantcase

 

 

Volgens een onderzoek van Edflex blijkt dat 91% van de werknemers van mening is dat de eerste lockdown de noodzaak van digitale training binnen een bedrijf duidelijk heeft gemaakt. Echter denkt 88% van hen dat ze zichzelf ook wel kunnen trainen, zodra het 'oude normaal' weer terug is.

We zijn dus getuige van een volledige transformatie van beroepstrainingen binnen een bedrijf. Deze ontwikkelingen betreffen niet alleen de trainingsdiensten maar ook de medewerkers. Echter, ook al willen bedrijven tegenwoordig steeds vaker kiezen voor digitale trainingen, is het niet altijd eenvoudig om de meest geschikte methode te kiezen. Liever kiezen voor e-learning door 100% van het trainingsaanbod te digitaliseren of toch een deel face-to-face training behouden dankzij blended learning?

 

Definitie van een e-learning training

 

 

Definitie van e-learning 

 

E-learning, ook wel “online training” of “afstandstraining” genoemd, is een digitaal leersysteem. Het verscheen in de vroege jaren 2000 na de massale opkomst van het internet. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt e-learning op afstand en online uitgevoerd met behulp van IT hulpmiddelen (computer, smartphone, tablet).

Een e-learning trainingstraject is opgebouwd uit meerdere leermodules, bedoeld voor één cursist of een groep cursisten. Deze modules zijn zelf weer opgebouwd uit stappen die zich uiten in verschillende formats (tekst, video, audio, quiz, etc.).

E-learning gooit per definitie het traditionele trainingsmodel volledig om. Het face-to-face onderwijs is diep geworteld in onze gewoonten, omdat het staat voor het klassieke onderwijsmodel, dat al wordt gevolgd sinds de kleuterschool. De huidige crisis werpt dit patroon omver door de digitale overgang van trainingen te versnellen.

Vanaf nu gaat de cursist niet langer naar de trainer, maar is het de trainer die de cursist tegemoet komt. Simpelweg door hem of haar een educatief traject aan te bieden dat online toegankelijk is, en vaak ook via een LMS.

Het afstandsonderwijs is bedoeld om de systemen van de beroepstraining te verbeteren, hetgeen voor bedrijven vaak vervelend is om op te zetten. Hoewel de training soms een breinbreker leek vanwege de moeilijkheid om face-to-face sessies te organiseren, daarbij rekening houdend met de drukke schema's van de werknemers, heeft e-learning dit proces juist vereenvoudigd.

Het stelt trainingsdiensten inderdaad in staat om de training te kunnen beheren en besturen binnen een zogeheten Learning Management System. Bovendien kunnen de werknemers hun training rechtstreeks vanaf hun werkplek volgen. En nog beter, ze hebben vanaf nu de mogelijkheid om zichzelf te trainen waar en wanneer ze maar willen, dankzij het mobiele leren. Zelfs offline beschikbaar.

Echter, deze “wonderoplossing” stelt uiteindelijk niet zo heel veel voor. E-learning heeft namelijk als valkuil dat de cursist zich eventueel onbedoeld zal isoleren, doordat de interacties tussen deelnemers sterk gelimiteerd worden. De voltooiingspercentages van de online training voldoen daarom niet altijd aan de verwachtingen van bedrijven.

 

Definitie van blended learning 

 

Voor de goede orde, toen de trainingsprofessionals zich realiseerden dat e-learning niet de verwachte resultaten bood, hebben ze nieuwe onderwijsmethoden overwogen. Dit is hoe blended learning is ontstaan, ook wel bekend onder de naam gemengde of hybride training.

Blended Learning bestaat uit het combineren van het beste van persoonlijk onderwijs met digitaal onderwijs binnen hetzelfde onderwijstraject. We zien dus een mix van e-learning modules, virtuele klassen, klassikale trainingen, samenwerkingsoefeningen via online chat of via het forum.

Zo behoudt blended learning de voordelen van e-learning (namelijk: snelheid, kostenbesparing, flexibiliteit) en combineert deze voordelen met die van persoonlijk onderwijs (menselijke interacties, uitwisseling, motivatie). Het zorgt daarnaast ook voor meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de training.

Door te switchen tussen synchroon en asynchroon leren, maakt Blended Learning het mogelijk om medewerkers trainingscontent aan te bieden dat is afgestemd op hun behoeften. De training zal daardoor veel effectiever zijn. Zo kunnen theoretische lessen bijvoorbeeld worden aangeboden in e-learning modules, terwijl de praktijkoefeningen en diverse praktijksituaties beter op persoonlijke wijze kunnen worden uitgevoerd.

 

E-Learning vs. Blended Learning: wat zijn de belangrijkste verschillen? 

 

a) De leeromgeving 

 

Het belangrijkste verschil tussen deze twee lesmethoden ligt in de uitvoering ervan. E-learning vindt online plaats via een technologisch hulpmiddel (computer, smartphone, tablet). Een blended learning training kan zowel online als waar dan ook plaatsvinden dankzij de mogelijkheid om ook persoonlijk onderwijs in te zetten.

In werkelijkheid is het eerste voordeel van e-learning dat het cursisten en bedrijven veel tijd kan besparen. De deelnemers trainen zichzelf nu rechtstreeks vanaf hun werkplek en dit is zelfs ook mogelijk tijdens hun werkuren. Daarentegen past de blended learning training zichzelf aan al naar gelang de behoeften van de deelnemers, door verschillende lesmethoden aan te bieden.

Bijvoorbeeld, een werknemer in de verzekeringssector is jaarlijks verplicht om 15 uur training te volgen, zoals opgesteld door de DDA. Om deze training te optimaliseren lijkt e-learning ideaal. Maar het kan zijn dat deze werknemer juist de behoefte heeft om zich te ontwikkelen op sociaal vlak of wellicht met betrekking tot openbaar spreken. In dit geval lijkt een persoonlijke sessie met een trainer meer geschikt voor deze werknemer. Dit zijn allemaal voordelen van de blended learning training: het biedt een complete en persoonlijke trainingservaring.

 

b) De leerervaring

 

Ben je bekend met het model 70/20/10? Geen zorgen, we leggen uit! Het gaat om het scheiden van formeel en informeel leren. Dit model is als volgt onderverdeeld:

 

  • 10% theoretisch leren
  • 20% uitwisselingen tussen deelnemers
  • 70% praktijk

 

Dit bewezen model ondermijnt de e-learning training die het praktische leren juist beperkt en cursisten zodoende isoleert. Als gevolg hiervan bevordert e-learning het theoretische leren, maar is het niet volledig aangepast aan de praktijk.

We geven de voorkeur aan de blended learning training, die meer meeslepend en interactief is. Deze training onderwerpt cursisten aan verschillende prikkels en moedigt hen aan om alles wat ze leren toe te passen, zowel in hun dagelijks leven als op hun werkplek. 70% wordt op deze wijze geleerd. 

 

c) Budget

Beide leermethoden hebben het voordeel dat de trainingskosten omlaag gaan. In dit opzicht is e-learning echter nog voordeliger. Blended learning kan inderdaad extra logistieke kosten met zich meebrengen. De ontwikkeling van de face-to-face training brengt soms kosten met zich mee zoals: de aanwezigheid van een trainer, zaalhuur, reis- of verblijfkosten, computerapparatuur, etc.

Bovendien brengt de blended learning training ook de kosten van e-learning met zich mee. Logistiek gezien zal het bedrijf moeten kiezen voor een LMS platform en investeren in interne middelen om impactvolle trainingscontent te kunnen ontwikkelen.

 

Infografiek: Blended Learning vs. E-Learning 

 

Infografiek verschillen E-learning en Blended Learning

 

De belangrijkste verschillen tussen e-learning en blended learning zijn nu bekend. Het is echter niet zo dat de ene methode beter functioneert dan de andere. Daarnaast is het ook het niet zo dat blended learning het afstandsonderwijs in alle opzichten overtreft. In werkelijkheid hangt het allemaal af van de problemen van uw bedrijf, maar ook van die van uw medewerkers. We zullen u een geheim verklappen: de trainingsmethode die voor u is gemaakt, is simpelweg degene die zal worden aangepast aan uw behoeften!

  

Domino's Pizza Klantcase