<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
 • Blog Rise Up
 •  > Blended Learning: verhoog uw voltooiingspercentage
Een artikel zoeken

13 Minuten leestijd

Blended Learning: verhoog uw voltooiingspercentage

Een e-learning training is alleen effectief als deze door een meerderheid van cursisten tot aan het einde wordt gevolgd. Het is echter alom bekend dat het moeilijker is om zowel de aandacht als de actieve betrokkenheid van elke deelnemer vast te houden, in het geval van een module op afstand: de fysieke afstand en de mogelijke bronnen van afleiding, zowel op kantoor als bij de cursist thuis, spelen hierbij een belangrijke rol omtrent het vroegtijdig verlaten van het traject.

 

 

Klantcase Domino's Pizza

 

Het verhogen van het “voltooiingspercentage” van een module is daarom een ​​essentieel element voor het succes en de impact ervan. Dit vereist verschillende technieken omtrent betrokkenheid, waaronder de diversiteit en de interactiviteit van de content.  

Een blended learning aanpak, waarbij zowel afstandsonderwijs als persoonlijk onderwijs gecombineerd worden, is een ideaal format voor een blijvende betrokkenheid van deelnemers en om hen aan te moedigen de training te beëindigen. Op welke wijze moet je blended learning gebruiken om het voltooiingspercentage te verhogen?

 

Blended Learning inzetten voor het verhogen van het voltooiingspercentage

 

Wat is het voltooiingspercentage?

 

De verbindingsgraad, dat overeenkomt met het aantal cursisten dat het trainingstraject is gestart, is op zichzelf een nuttige graadmeter, maar toch vaak ook misleidend ten aanzien van de werkelijke betrokkenheid van de doelgroep. Veel cursisten zullen immers tijdens de training opgeven bij gebrek aan voldoende begeleiding.

Dit is de reden waarom het dashboard absoluut andere graadmeters moet bevatten, te beginnen met het voltooiingspercentage

 

Voltooiings- en slagingspercentages

Het voltooiingspercentage geeft het percentage cursisten weer dat een training beëindigd. Het is aan de pedagogische ingenieur om te bepalen wat precies de duur van de training is, en wat dus bepaalt of een deelnemer de training al dan niet heeft afgerond. Voltooiing kan worden verkregen door:

 • Raadpleging van alle beschikbare modules;
 • Het slagen voor de evaluatietest aan het einde van het traject;
 • Het invullen van de tevredenheidsvragenlijst.

Het voltooiingspercentage moet worden onderscheiden van het slagingspercentage. Laatstgenoemde geeft het percentage cursisten aan dat heeft voldaan aan de beoordelingseisen aan het einde van de training. 

Het verschil tussen de voltooiings- en slagingspercentages geeft dus het aandeel cursisten weer dat de training wel heeft voltooid, maar niet is geslaagd voor de beoordeling van de vaardigheden. Een te groot verschil tussen deze twee graadmeters is overduidelijk een teken van een ineffectieve training, met gebrek aan duidelijkheid en toegankelijkheid.

 

Wat is een goed voltooiingspercentage bij e-learning?

 

Het voltooiingspercentage bij e-learning is geen uniforme realiteit en kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van het bepaalde type training. Het niveau hangt in het bijzonder af van twee fundamentele criteria:

 • Het verplichte of vrijblijvende karakter van de voorgestelde module: een training die opgelegd wordt door de werkgever of door een bestuursorgaan zal uiteraard een aanzienlijk hoger voltooiingspercentage kennen dan een andere vrijwillige training, vanwege het feit dat de cursist geen keuze heeft.

 

 • Het niveau van de begeleiding: een begeleide training onder toezicht van een trainer zal de cursisten op effectieve wijze betrekken, en ze aanmoedigen om tot aan het einde betrokken te zijn. Daarentegen riskeert een training in totale zelfstandigheid veel meer uitval onder de cursisten. 

 

Een vrijblijvende module, aangeboden als zelfstandige module, leidt daarom vaak tot een relatief lage betrokkenheid bij het doelpubliek:

 • 10% van de betrokken medewerkers begint met de training (dit is het aansluitpercentage);
 • Hiervan zal slechts 10% het voltooien (dit is het voltooiingspercentage);
 • De MOOC's hebben daarentegen slechts een voltooiingspercentage van 5 tot 10%.

 

Met andere woorden, een training die voorzien is voor 100 personen zal gemiddeld genomen maar door één van hen worden afgerond!

Het afhaken van de cursist tijdens de e-learning training is echter geen rampzaligheid. Gecombineerde oplossingen zoals blended learning maken het mogelijk om ze op effectieve wijze opnieuw te betrekken en om hun betrokkenheid te behouden tot aan het einde van het traject.

 

Hoe kun je het voltooiingspercentage in blended learning verhogen?

 

Nieuwe pedagogisch-technische technieken, gecombineerd met een blended learning traject, helpen de betrokkenheid van elke cursist te behouden en het gemiddelde voltooiingspercentage van een training te verhogen. 

De inhoud aanpassen aan de doelgroep

De voorbereidende fase en de definitie van pedagogische doelstellingen vormen een belangrijke stap, vóór de daadwerkelijke opzetting. Hoe meer de inhoud wordt afgestemd op de trainingsbehoeften van de cursisten, hoe meer deze zal worden gevolgd.

De prioriteit is om vanaf het begin van het traject mensen te overtuigen van de meerwaarde van de training, om zodoende motivatie te creëren. Het is belangrijk om bepaalde aspecten van de onderwezen vaardigheid te benadrukken, met name de voordelen die deze met zich meebrengt (dagelijks werk wordt eenvoudiger, tijdwinst, enz.).

 

Het combineren van module formats

In de training is diversiteit, net als op elk ander terrein, de beste remedie tegen eentonigheid. In tegenstelling tot een leermethode van 100% e-learning, is een blended learning aanpak een goede praktijk, aangezien het de cursisten in staat stelt om zowel persoonlijke sessies als sessies op afstand aan elkaar te koppelen, waardoor verveling wordt voorkomen.

Bovendien moeten de gevolgde modules zoveel mogelijk variatie bieden inzake ervaring en de onderwijstechnieken die aan de deelnemers worden aangeboden. Het is mogelijk en zelfs aanbevolen om bijvoorbeeld het volgende te bieden:

 • Audio- en videocontent (uitzenden van een interview met een vakspecialist, een demonstratievideo van nieuwe software, enz.);
 • Spelelementen (creëer uitdagingen en beloningen, bedenk een systeem voor het behalen van ervaringspunten...);
 • Sessies van “serieus spel” (scenario's, handmatige training om kennis te verwerven...);
 • Luchtige tekstinhoud, verfraaid met illustraties, ook beschikbaar in PDF-formaat voor een eenvoudiger gebruik vanaf een externe werkplek.

 

De modules die geluid en tekst combineren, zijn bijzonder effectief om de aandacht te trekken. Dit type format stimuleert aanzienlijk het behoud van de belangrijkste kennis door de cursisten.

 

De trainingen personaliseren: adaptief leren

 

Adaptief leren gaat over het aanpassen van de inhoud van een training aan de individuele behoeften van elke cursist. Het is gebaseerd op computerbronnen en algoritmen, rekening houdend met het profiel van de cursist en de doelstellingen van de training.

Een vaak gemaakte fout is het aanbieden van inhoud die te algemeen is. Deze inhoud voldoet voor een groot deel van de cursisten, maar is echter niet toereikend voor elke cursist.

Het gebruik van nieuwe technieken zoals adaptief leren wordt met name aanbevolen om elke deelnemer de kennis en vaardigheden te bieden die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft. Gespecialiseerde software en platforms voor leermanagementsystemen (LMS) van de nieuwe generatie, hebben de mogelijkheid om een vaardighedenbeoordeling te analyseren en een op maat gemaakte training voor elk profiel ontwerpen.

 

De training op effectieve wijze verlevendigen

 

De modules die actief worden begeleid door een toegewijde en beschikbare trainer worden vanzelfsprekend meer gevolgd dan de andere modules, en daarnaast worden ze gekenmerkt door een grotere betrokkenheid van de cursisten. De actieve inzet van een begeleider brengt een bepaalde psychologische wilskracht bij de cursist naar boven, waaronder deze niet wil falen maar juist graag respect wil tonen voor het werk van de begeleider.

Dit zorgt voor langdurige aandacht voor de cursist, in tegenstelling tot wanneer men een zelfstandige, onpersoonlijke module volgt via een desktopcomputer. Dit is een van de redenen waarom blended learning gemiddeld gezien een hoger voltooiingspercentage behaalt dan 100% afstandsonderwijs.

De begeleider moet daarnaast ook een gevoel van competitie tussen de deelnemers aanmoedigen, zodat ze hun wederzijdse motivatie behouden: de toepassing van sociale leertechnieken in online discussiefora en de veelvoudige inzet van groepsopdrachten. Dit maakt het mogelijk om de cohesie in de klas te versterken en de verschillen in voortgang tussen de deelnemers te beperken.

 

Het kiezen van de juiste hulpmiddelen en de juiste technologische oplossing

De keuze van het juiste LMS platform is bepalend voor het toekomstige voltooiingspercentage van de trainingen. Hoe meer functionaliteiten, hoe beter de opvolging en hoe boeiender en gepersonaliseerder de modules zullen zijn. Een oplossing als Rise Up, die de uitdagingen en beperkingen van het blended learning volledig integreert, kenmerkt zich met name door:

 • Echt gebruiksgemak, met de mogelijkheid om in slechts een paar klikken een op maat gemaakte en hoogwaardige training te ontwikkelen;

 

 • Een gebruikerservaring van hoge kwaliteit, met een uitgebreide aanpassing aan elk profiel van de individuele cursist, en daarnaast zowel interactieve elementen als spelelementen;

 

 • Een compleet dashboard die de mogelijkheid biedt om dagelijks het succes van de training te meten en om eventuele problemen vooraf te signaleren.

 

 

LMS-platforms geven je toegang tot essentiële KPI's om je training te herwerken.

 

Definieer de juiste KPI's en monitor deze

 

Het LMS platform biedt analysetools aan om een ​​dashboard op maat te ontwerpen en om de belangrijkste KPI's (prestatie-indicatoren) bij te houden. De afgezonderde of gecombineerde analyse van deze verschillende statistieken zal waardevolle inzichten opleveren over de toereikendheid of ontoereikendheid van de aangeboden training, de moeilijkheidsgraad, het vermogen om de doelgroep te betrekken en vooral ook het vermogen om deze betrokkenheid op een duurzame manier te behouden.

 • Het verbindingspercentage geeft het aantal gebruikers weer dat het trainingstraject minimaal één keer heeft geopend.
 • Het voltooiingspercentage, zoals hierboven aangegeven, heeft betrekking op het percentage cursisten dat het traject succesvol heeft afgerond.
 • Het slagingspercentage vult idealiter het voltooiingspercentage aan, door het percentage cursisten te specificeren dat een bevredigende score op de beoordelingen heeft behaald.
 • Het tevredenheidspercentage, dat nodig is om het traject te kunnen verbeteren, vermeldt de pedagogische ingenieur hoeveel deelnemers de training nuttig hebben gevonden.

 

Deze analyse van de gebruiksgegevens, hoewel het misschien vervelend lijkt, is echter een essentiële oefening om de oorspronkelijke doelstellingen van de training te kunnen vergelijken met de  praktijk. Het zal bevestigen dat het trainingstraject goed is opgezet, of het zal juist zeer nuttige handvatten bieden om de impact van de volgende modules te kunnen verbeteren.

 Door zowel het werken op afstand als andere persoonlijke leermethodes te combineren, is blended learning de ideale oplossing om de aandacht van de cursist vast te houden en hem of haar te begeleiden tot aan het einde van de training, onder de beste omstandigheden.

De complexe combinatie van deze twee leermethoden maakt het gebruik van een LMS platform van de nieuwe generatie nog relevanter. Het bezorgt de nodige hulpmiddelen voor de opvolging van de training op collectief en individueel niveau.

 

Blended Learning Klantcase Domino's Pizza