<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > Integreer adaptive learning in uw digitale leerstrategie
Een artikel zoeken

7 Minuten leestijd

Integreer adaptive learning in uw digitale leerstrategie

Adaptive learning en digital learning: twee benaderingen van trainingen die bedrijven steeds meer toepassen. Deze concepten zijn nauw verbonden met nieuwe technologieën en beleven een ware opleving, vooral sinds het thuiswerken. Adaptive learning (ook wel adaptative learning of adaptatief leren) en digital learning moeten echter niet met elkaar worden verward. Rise Up richt zich op hun verschillen, maar ook en vooral op de manier waarop ze elkaar kunnen aanvullen. De voordelen van adaptive learning verhogen duidelijk de effectiviteit van digital learning! Laten we dit eens in detail bekijken.

 

Adaptief leren in 2022 gids

 

Digital learning en adaptive learning: het verschil

 

Definitie van digital learning 

 

Digital learning is een leermethode die meerdere onderwijsvormen omvat: virtuele lessen, e-learningmodules, social learning, mobile learning, serious gaming. Het heeft zelfs invloed op face-to-facetrainingen wanneer digitale technologie hierin wordt verwerkt, al is het maar in geringe mate (bijvoorbeeld met het online delen van documenten).

 

Digital learning is een nieuwe manier om vaardigheden te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld kennisuitwisseling tussen gebruikers met hetzelfde leerniveau mogelijk, en worden nieuwe soorten laagdrempelige content geïntroduceerd (ook wel micro-learning genoemd).

 

Digital learning past zich op die manier aan aan nieuwe toepassingen:

 

  • grotere mobiliteit van de gebruiker;
  • werken op afstand;
  • toegenomen behoefte aan interacties tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en trainers.

 

 

Adaptief leren en digitaal leren: hoe vullen ze elkaar aan?

 

Door aan dergelijke verwachtingen te voldoen, leidt digital learning tot een hogere retentiegraad: gebruikers voltooien hun leertraject gemakkelijker, doordat ze gemotiveerd en betrokken zijn bij hun training. Digitaal leren zorgt dus op effectieve wijze voor het vergroten van vaardigheden, wat uiteraard aantrekkelijk is voor bedrijven.

 

Definitie van adaptief leren

 

Net zo populair bij organisaties: adaptive learning, ook wel adaptative learning genoemd, kan net als digitaal leren worden ingezet op een LMS-platform.

 

Hoe werkt adaptive learning? Het systeem is voornamelijk gebaseerd op machine learning, kunstmatige intelligentietechnologie en data. De algoritmen analyseren verschillende parameters, die telkens worden bijgewerkt wanneer de gebruiker inlogt op het adaptive learningplatform: niveau in een bepaalde vaardigheid (vreemde taal, boekhouding, programmeren, etc.), de voortgangssnelheid, de meest effectieve lesmethoden. De adaptive learningsoftware is dan in staat om aanbevelingen te doen aan elke gebruiker, zonder directe tussenkomst van de trainingsmanager, manager of trainer.

 

Zoals we kunnen zien, zijn adaptive learning en digital learning twee verschillende begrippen. Adaptive learning zorgt in het bedrijfsleven voor zowel meer gepersonaliseerde als meer geautomatiseerde trainingen voor cursisten. Digital learning, aan de andere kant, stelt verschillende leermethodes beschikbaar. Zoals je kunt raden, staan ​​de twee concepten niet tegenover elkaar, maar vullen ze elkaar aan.


 

De rol van adaptive learning binnen een digital learningtraject

 

 

 Adaptive learning lijkt een voorwaarde voor digital learning en zal dat laatste nog efficiënter maken. Het proces kan als volgt worden beschreven: een LMS-platform zoals Rise Up analyseert de behoeften van elke gebruiker, waardoor het LMS een gepersonaliseerd trainingstraject kan aanbieden. Digital learning treedt vervolgens in werking door de onderwijsmethoden aan te bieden die nodig zijn voor de voortgang van de gebruiker in zijn traject.

 

Adaptive learning kan op een LMS regelmatig ingrijpen: elke keer dat de gebruiker een stap zet, een toets haalt (of ervoor zakt) of vastloopt op een module, biedt het platform content en/of leermethoden die meer passend zijn om ontstane hiaten op te vullen. Resultaat: niet aflatende motivatie van de gebruiker en beter opgenomen kennis.

 

Adaptive learning en digital learning zijn dus echt complementair aan elkaar. De voordelen van adaptive learning versterken de effectiviteit van digital learning door het leerproces aan te passen aan elke gebruiker. Door perfect te integreren in een digital learningtraject, optimaliseert adaptive learning zowel de betrokkenheid als het opslaan van informatie.

 

 

De rol van adaptief leren binnen een digitaal leertraject

 

De verschillende stadia van een adaptive learning proces in een bedrijf

 

Het creëren van adaptive learning vereist het volgen van drie hoofdstappen.

 

Eerste stap: de initiële beoordeling

 

De eerste stap is het inventariseren van de vaardigheden waarover gebruikers beschikken. Hiervoor is een pre-trainingassessment, ook wel plaatsingstoets genoemd, noodzakelijk. De resultaten hiervan maken het mogelijk om het niveau van elke deelnemer te bepalen en om de inhoud van de training dusdanig in te richten dat deze nuttig voor hem is. Voor een gebruiker die de beoogde kennis of knowhow al bijna volledig bezit, en een andere die aanzienlijke lacunes heeft, zal de keuze van het adaptieve leertraject, met name wat betreft het volume van de inhoud, niet hetzelfde zijn.

 

Tweede stap: het adaptieve leren zelf

 

Dan gaan we de tweede fase in: de gepersonaliseerde training die rechtstreeks toegankelijk is op het LMS-platform. Het gaat erom de trainingstijd van elke gebruiker te optimaliseren op basis van het startniveau. Het doel is dat alle deel aan het einde van de training hun leerdoelen behaald hebben. Sommigen zullen hiervoor alleen langer de tijd nodig hebben dan anderen.

 

Concreet: met behulp van een intelligent hulpsysteem vindt inschrijving voor een training plaats volgens het profiel van de gebruiker en zijn of haar resultaten tijdens een eerste beoordeling. Vervolgens kan de gebruiker, naarmate het adaptive learning traject vordert, gebruikmaken van een virtuele coach. Deze is beschikbaar op het platform wanneer hij maar wil. Daarnaast ontvangt de gebruiker reminders om de training voort te zetten. Deze komen binnen via media die hij dagelijks gebruikt, zoals Teams. Dit is een van de vele voordelen van adaptive learning!

 

 

Derde stap: de eindevaluatie

Het doel van deze laatste stap: bevestigen wat er is geleerd. De eindevaluatie wordt gebruikt om de voortgang vanaf het startniveau te meten. Voor een betrouwbaar resultaat moet deze vragenlijst ongeveer een week na het einde van de training 'koud' worden aangeboden. Een dergelijke vertraging is de sleutel tot het evalueren van informatievergaring.

 

Het combineren van digital learning en adaptive learning in het bedrijfsleven maakt het mogelijk nog verder te gaan: het platform biedt gebruikers de mogelijkheid om zichzelf af en toe te testen en hun kennis op te frissen door te variëren met de onderwijsvormen. Doel: het verankeren van kennis en vaardigheden op de lange termijn.

 

Adaptief leren in 2022 gids