<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > Hoe evalueert u uw blended learning-aanpak?
Een artikel zoeken

8 Minuten leestijd

Hoe evalueert u uw blended learning-aanpak?

Tegenwoordig is het niet voldoende om slechts één type leermethode in uw trainingsprogramma's te implementeren. In plaats daarvan moeten trainingsprogramma's zoveel mogelijk leermethoden bevatten - van e-learning en face-to-face trainingen tot virtueel leren en sociaal leren, om ervoor te zorgen dat lerenden efficiënt een robuuste reeks vaardigheden en kennis kunnen opbouwen.

 

Domino's Pizza's Blended Learning

 

Op deze manier duikt de zogenaamde Blended Learning aanpak tegenwoordig op als effectief middel om deze verschillende modaliteiten in te voeren. Blended Learning selecteert van elke aanpak de sterkste punten en voert deze op het juiste moment in een samenhangend trainingsprogramma in met als doel om kennis beter te verspreiden onder de lerenden.

 

In dit kader benadrukken verschillende studies dat Blended Learning de laatste jaren een duurzame ontwikkeling heeft doorgemaakt met een gestage groei met dubbele cijfers.

 

Hoe nuttig deze aanpak ook is, deze wordt ongeldig verklaard als deze slecht wordt geïmplementeerd. Met dat in gedachten laten we u zien hoe u uw blended learning-aanpak kunt evalueren om ervoor te zorgen dat deze zo effectief mogelijk werkt.

 

 

De evaluatie van het Blended Learning systeem vanuit het LMS trainingsplatform

 

Indien, zoals we al hebben toegelicht, de Blended Learning aanpak een zeer sterke ontwikkeling doormaakt en aanzienlijke resultaten oplevert, moet een dergelijk systeem nog steeds worden begeleid, beheerd en geëvalueerd op basis van een trainingstechniek en een pedagogische techniek, aangepast aan elk project.

 

Op dit punt neemt de evaluatie een bijzondere plaats in. De aanpak die in de jaren vijftig door Donald Kirkpatrick werd ontwikkeld, is een referentie in de beoordeling van traditionele trainingsplannen en is volledig toepasbaar op een uitgebreide evaluatie van campagnes van het type Blended Learning. Er worden vier evaluatieniveaus behandeld, zoals weergegeven is in het onderstaande diagram:

 

Het-Kirkpatrick-Model

 

Deze 4 niveaus van de Kirkpatrick evaluatie moeten eenvoudigweg worden aangepast aan het multimodale aspect van de Blended Learning training.

 

In dit kader zijn er nieuwe specifieke, digitale indicatoren waarmee je kunt zien of de training een succes is geweest. De LMS platforms maken het mogelijk om veel informatie automatisch weer te geven: voltooiingspercentage van de training, tijd besteed aan de verschillende modules, enz.

De ervaringen van de cursisten kunnen verkregen worden dankzij een eenvoudige peiling op het LMS platform. 

 

Het laatste evaluatieniveau volgens Kirkpatrick heeft betrekking op de daadwerkelijke toename van de vaardigheden van de opgeleide cursisten en vormt een middel voor het bedrijf om het rendement uit de investering te halen, oftewel de geïmplementeerde training om zijn teams te trainen.

 

 

Deze fase van de evaluatie is het meest complex, omdat het gaat om het inzetten van vele andere evaluatietools op de werkplekken van de cursisten en vervolgens moeten deze gegevens zowel voor als na de training worden geanalyseerd, met als doel om uiteindelijk een echte vergelijking te verkrijgen. 

 

Het is ook een tijdrovende stap in de evaluatie die tot punten van voorbehoud kunnen leiden betreffende het directe verband tussen training en productie voornamelijk wanneer de organisatie nieuwe productieprocessen in werking heeft gesteld gedurende de periode van de training van zijn cursisten of wanneer een andere verandering de productie heeft aangetast, buiten de training op zichzelf.

 

Zoveel aanvullende elementen die bijdragen aan het volle succes van een trainingsplan. We gaan hier dus over tot een zeer gedetailleerde analyse van aanvullende gegevens. In dit verband moet worden opgemerkt dat de trainingsteams daarom rekening moeten houden met dit belangrijke punt vóór de start van de trainingen en moeten bijdragen aan het definiëren van relevante evaluatie-indicatoren (opstelling van specificaties, creatie van hulpmiddelen en implementatie van evaluatieprocessen, enz.).

 

De techniek van de evaluatie, als integraal onderdeel van de trainingstechniek. Eén ding is zeker: het is belangrijk om vanaf één punt het gehele trainingssysteem te kunnen aansturen en evalueren.

 

Er zal dan rekening moeten worden gehouden met verschillende beoordelingscriteria zoals meerdere evaluatievragenlijsten -die kunnen worden uitgevoerd in verschillende omgevingen-, interviews met cursisten, enquêtes over de kwalitatieve aspecten van de training: verworven vaardigheden, ontwikkeling van vaardigheden, overdracht van vaardigheden.

 

Parallel aan deze elementen is het noodzakelijk om feitelijke gegevens op het LMS platform en/of binnen het IS of informatiesysteem te analyseren, zoals de voltooiingspercentages van de training, de participatiegraad, de behaalde scores, de verbindingstijden, de activiteit op het platform, enz. Door deze verschillende elementen is het dan mogelijk om de noodzakelijke fundamenten te leggen voor de realisatie van een ​​360° beoordeling. 

 

Naast deze initiële structurerende elementen is het dan noodzakelijk om evaluatiecriteria op twee niveaus te definiëren: voor opgeleide cursisten, maar ook voor de trainingsmanagers. Er moet ook worden opgemerkt dat de indicatoren niet beperkt maar juist voortdurend verrijkt moeten worden, zodat een steeds gedetailleerdere analyse en evaluatie van de verstrekte trainingen verkregen kan worden. Wacht niet tot het einde van de training met de beoordeling van de kwaliteit van de begeleiding en het verkrijgen van feedback van de lerenden tijdens de verstrekte trainingen. 

 

In overeenstemming met de open en voortdurend veranderende professionele wereld waarin we leven, moeten ook trainings- en evaluatiesystemen wendbaar, flexibel en dynamisch zijn.

 

 

Hoe u de waarde van uw trainingsprogramma kunt beoordelen

 

 

Evalueren om de waarde van het programma en het trainingsaanbod te verhogen

 

Zodra deze verbeteringen zijn gedefinieerd, moet er een actieplan worden opgesteld en moet de planning tevens worden beheerd, met als doel om deze veranderingen te integreren en de nieuwe trainingen te lanceren. Laten we ook niet vergeten dat de verstrekte trainingen een steeds belangrijker budget voor bedrijven vormen. In die zin moeten de impact en de kwaliteit van de verstrekte trainingen dan ook snel meetbaar zijn.

 

Het doel is hier om de investeringscapaciteiten van bedrijven op het gebied van training te behouden of beter gezegd te optimaliseren door campagnes uit te voeren die gericht zijn op de ontwikkeling van vaardigheden van de deelnemers. Het begrip rendement op investeringen (ROI) is daarom een fundamenteel criterium in het evaluatiesysteem. Bij Rise Up combineren we daarom op verzoek van onze klanten hun interne data en onze trainingsgegevens om daaruit een ​​ROI af te leiden.

 

 

De interpretatie van resultaten vergemakkelijken voor managers en trainingsteams

 

Om de relevantie van campagnes (in een meerkanaals logica) goed te kunnen evalueren, is het ook nodig om de gepresenteerde resultaten gemakkelijk te kunnen interpreteren. In dit verband moeten trainingsteams daarom vanaf één punt toegang hebben tot samenvattingen, indicatoren en presentaties. Sommige LMS platforms zoals Rise Up, en in het bijzonder hun Data Lab service met de vooraf gedefinieerde evaluatiedashboards, maken dit mogelijk.

 

Een goed evaluatiesysteem is daarom ook afhankelijk van het vermogen om te vertrouwen op ergonomische digitale hulpmiddelen, die zijn ontworpen om alle eerder genoemde evaluatie-indicatoren samen te vatten en te integreren. Onderschat dit cruciale punt dus niet, dat als echt dashboard zal dienen voor de teams die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de trainingen.

 

Het begrip evaluatie van trainingen  is een strategisch feit. Dit complexe evaluatieproces brengt bedrijven en organisaties ertoe zich tot de kern van de zaak te richten  om een ​​dergelijk project van  talrijke variabelen en formaten met succes uit te voeren.Door met al deze gegevens rekening te houden, kan de evaluatie als geheel worden behandeld en kunnen de trainingsmanagers de relevantie en effectiviteit van hun trainingsaanbod echt analyseren.

 

 

Domino's Klantcase