<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
Een artikel zoeken

10 Minuten leestijd

Voor- en nadelen van e-learning

Soms gehaat en soms gewaardeerd: er wordt veel gepraat over e-learning. Maar wat zijn dan de sterke punten ervan? En de zwakke punten? In dit artikel worden alle voor- en nadelen van e-learning op een rijtje gezet, zodat de twijfelaars zich kunnen informeren!

 

U bent verantwoordelijk voor training en u denkt eraan de stap te zetten naar digitale training. U wordt echter verscheurd tussen het verlangen uw leven te vereenvoudigen en de angst voor het onbekende.

 

 
E-learning: Wek dagelijks de interesse van uw cursisten

 

Sinds de opkomst van het digitale binnen het proces van professionele training zijn er twee verschillende scholen. Ten eerste zijn er de mensen die zich halsoverkop in e-learning storten, zonder zich vragen te stellen, vol enthousiasme over deze nieuwe technologieën. Dan zijn er de anderen, waar u misschien deel van uitmaakt, die de verleiding voelen van nieuwe leerperspectieven, maar zich ook vragen stellen. "Is e-learningtraining de beste oplossing waarover ik beschik?” Dit artikel heeft als doel de mensen uit deze tweede categorie meer helderheid te geven over de voor- en nadelen van digitaal leren.

 


man achter Macbook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen van e-learning

 

E-learning: tijdwinst voor cursisten en organisaties

 

Laten we beginnen met een van de belangrijkste voordelen van online training. Het gebruiksgemak en de tijdwinst voor zowel organisaties als cursisten is een absolute kracht. In tegenstelling tot bij klassieke trainingen heeft de cursist vrije toegang tot zijn/haar training, vanaf zijn/haar computer of smartphone. Hij/zij kan op elk moment van de dag besluiten verder te gaan met zijn/haar traject.

 

Een andere belangrijk voordeel voor de organisatie: De medewerker hoeft zich niet meer te verplaatsen naar een trainingscentrum en hoeft niet meer op kosten van de organisatie te overnachten. E-learning stelt hem/haar in staat training te volgen buiten zijn/haar werktijden, als de verantwoordelijke voor training het zo besluit en als de medewerking hiervoor zijn/haar schriftelijke toestemming geeft. Anders kan hij/haar ook speciale uren krijgen toegekend voor training, direct vanaf zijn/haar werkplek.

 

Rendement van e-learning voor organisaties

 

Zoals hierboven al genoemd bespaart de organisatie dankzij e-learning op eventuele kosten voor verplaatsingen en overnachtingen. Het is waar dat deze kosten al snel hoog kunnen worden als de face-to-face training over meerdere weken plaatsvindt en ver van de woonplaats van de medewerker.


Daarnaast kan het zijn dat de organisatie beschikt over een budget voor digitale training en in dat geval is het natuurlijk interessant hier gebruik van te maken. Dus zelfs als u een flink bedrag moet uitgeven aan het begin van het project (bijvoorbeeld voor de aanschaf van het LMS-platform), blijven de trainingen beschikbaar als ze eenmaal online zijn gezet. U hoeft dan geen geld uit te geven aan de huur van klaslokalen en uw trainers kunnen ook de rol op zich nemen van docenten op afstand.

Mogelijkheid om een onbeperkt aantal cursisten te trainen dankzij digitale training

 

Een ander belangrijk sterk punt van e-learningtraining is de mogelijkheid om zoveel cursisten te trainen als u wenst, zonder dat het aantal wordt beperkt. In tegenstelling tot face-to-face training waarbij het aantal cursisten per trainer beperkt is, kunnen dankzij digitale training alle medewerkers van een bedrijf toetreden tot dezelfde training. Dit is een aanzienlijk voordeel voor de organisatie omdat dit het mogelijk maakt om geld te besparen maar ook om tijd te winnen!

Autonomie en flexibiliteit van e-learning

 

Met online training is de cursist volledig autonoom en kan hij/zij op zijn/haar eigen ritme vooruitgaan. Naast het feit dat hij/zij op eender welk moment van de dag zijn/haar training kan volgen, is er geen enkele verplichting wat betreft planning of duur van de training: hierdoor heeft hij/zij volledige vrijheid bij het beheer van zijn/haar leertraject!

 

Opvolging van de cursist op een LMS

 

De trainer en cursisten kunnen ook de vooruitgang van de resultaten opvolgen. De trainer kan dit in real time bekijken. Zo kan hij/zij zien welke delen van de training hij/zij misschien zou moeten bewerken of verdiepen om betere resultaten te verkrijgen in de volgende e-learningsessies.


Als bijvoorbeeld de meerderheid niet slaagt voor dezelfde module ...  is de kans groot dat deze module niet voldoende is uitgewerkt of de uitleg slecht is. Natuurlijk kan de cursist ook toetreden tot zijn/haar resultaten en zijn/haar vooruitgang volgen. Zo kan hij/zij erachter komen wat zijn/haar sterke en zwakke punten zijn. Op die manier kan hij/zij vervolgens de zwakke punten proberen te corrigeren.

 

Een vrouw werkt thuis op haar tablet

 

 

De nadelen van online training

 

 

Nooit is alles zwart-wit. Met e-learning is dat ook zo. Er zijn voordelen en nadelen, voorstanders en tegenstanders. Als u het allemaal niet meer weet, is het belangrijk de voors en tegens van digitale training tegen elkaar op te wegen. Als we goed luisteren naar de argumenten van de tegenstanders van e-learning komt het uiteindelijk neer op dezelfde ‘beschuldigingen’.

Angst voor het digitale

Als we een beetje doorvragen blijkt dat in werkelijkheid de meerderheid van de personen die huiverig staan tegenover digitale training alleen maar bang zijn voor de digitale tool. Sommige mensen voelen zich gewoon niet zo op hun gemak met de technologische vooruitgang en kunnen geblokkeerd raken of denken dat ze het niet kunnen als ze voor een nieuwe uitdaging worden gezet.


De zin “dat is niet mijn ding” hebben we honderden keren gehoord, en ten onrechte. Vaak is het voldoende om op uw eigen tempo het onbekende te gaan ontdekken om erachter te komen dat het helemaal niet zo erg is. Zo gaat het ook met informatica. Met een beetje hulp en nieuwsgierigheid wordt digitale training snel voor iedereen haalbaar!

 

E-learningtraining isoleert de cursist

 

De afwezigheid van menselijk contact is ongetwijfeld een van de belangrijkste zwakke punten van e-learning. E-learning wordt door tegenstanders bekritiseerd om het feit dat de cursist geïsoleerd is, maar het is toch een praktisch en doeltreffend alternatief voor klassieke trainingen als het deel uitmaakt van een trainingstraject met meer variatie en het met verstand gebruikt wordt.


Ook al is de cursist alleen, er bestaan manieren om deze ‘eenzaamheid’ tegen te gaan, zoals Social Learning laat zien. Bij deze methode worden sociale banden benut en worden de cursisten ertoe aangezet om dingen met elkaar uit te wisselen via forums of chats. Lees voor meer informatie ons artikel hier, en ontdek hoe u een dynamiek van Social Learning kunt stimuleren.


Ook is er Blended Learning, wat een goed alternatief blijkt te zijn voor dit probleem. Bij deze trainingsvorm worden online training en face-to-face training met elkaar gecombineerd. Zo heeft de cursist de voordelen van e-learning (toegankelijkheid, gebruiksgemak, snelheid) terwijl hij/zij ook gebruik kan maken van face-to-face training (uitwisselingen met de trainer en andere cursisten). 

 

Onpersoonlijke content op LMS-platformen

 

Vaak kan de inhoud van een e-learningtraining onpersoonlijk overkomen. De trainer maakt de digitale training voor een vooraf gedefinieerd publiek op basis van leeftijd, beroep of sector. Hij/zij kent de cursisten dus niet echt. Daartegenover staat dat een klassieke trainer de training kan aanpassen aan de cursisten die tegenover hem/haar zitten.


De maker van de e-learningcontent moet kunnen anticiperen op de reacties, twijfels en vragen van de toekomstige cursisten. Alleen zo zal hij/zij de best mogelijke training maken. Iets wat al met al niet vanzelfsprekend is. Sinds kort is er een nieuwe leermethode waarmee men hoopt deze trend tegen te gaan: 
Adaptive Learning. Doordat het verzamelen en analyseren van de gegevens voortdurend wordt verbeterd, is het voortaan mogelijk een realistischer beeld van elke cursist te vormen. Op die manier kan de inhoud van de training worden aangepast aan hun behoeften en voorkeuren.

 

Organisaties die slecht zijn geïnformeerd over e-learning

Het laatste belangrijke punt dat de slechte reputatie van e-learning bevordert, is dat er nog steeds veel organisaties zijn die slecht zijn geïnformeerd over de vooruitgang op het gebied van digitale training, en die zich verloren voelen door de opkomst van het digitale. De kans is groot dat als de verantwoordelijken voor training en HR beter geïnformeerd zouden zijn over de kwestie e-learning, velen van hen deze weg zouden inslaan om de hiervoor opgesomde voordelen.


Om een lang verhaal kort te maken en zoals bij alle nieuwe methodes, zijn er voor- en nadelen.
E-learning is hierop geen uitzondering!


Doordat tijd en geld worden bespaard en het praktisch en altijd toegankelijk is
, heeft digitale training steeds bewezen een goede keuze te zijn. Door de vele pluspunten zijn steeds meer organisatie hiervan overtuigd.


Toch blijven anderen sceptisch staan tegenover deze populariteit. En dat is te begrijpen! Ze zijn vaak slecht geïnformeerd en laten zich afschrikken door het gebrek aan menselijk contact bij e-learning. Maar er komen nieuwe leermethodes bij die als doel hebben de nadelen van e-learning zoveel mogelijk te verminderen. Blended Learning is een heel goed compromis omdat e-learning en face-to-face training hier worden gecombineerd. Dus waarom zou dit niet de toekomst kunnen zijn van professionele training?

 


E-learning: Wek dagelijks de interesse van uw cursisten

Het belangrijkste

De voordelen van e-learning zijn talloos en gevarieerd. Enkele daarvan zijn een aanzienlijke tijdwinst, een geoptimaliseerd trainingsbudget, een onbeperkt aantal cursisten en de mogelijkheid om hun vooruitgang te volgen. 


Daartegenover staan ook nadelen zoals bijvoorbeeld de isolatie van de cursist en de desinformatie van organisaties en gebruikers.  Gelukkig bestaat er een compromis dat voldoet aan de verwachtingen van de liefhebbers van e-learning en tegelijk de angsten van de tegenstanders remt: Blended Learning!