<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
Een artikel zoeken

8 Minuten leestijd

LXP's en social learning

Er zijn nog heel wat vragen over de manier waarop wij, mensen, nieuwe vaardigheden leren. Er bestaat echter geen twijfel over dat onze interacties met anderen een sleutelrol in dit proces spelen. Dit principe ligt aan de basis van hoe learning experience platforms (LXP's) werken.

 

Gratis proefversie

 

 

LXP's hebben tal van functies om cursisten met elkaar in contact te brengen. Samen staan ze bekend als social learning, en vormen ze een van de belangrijkste redenen waarom steeds meer organisaties in LXP's investeren. Wij bespreken waarom sociale interactie van vitaal belang is tijdens het leerproces, en laten zien hoe platforms als Rise Up daarbij kunnen helpen.

 

 

Over LXP's

 

Voordat we ingaan op de rol die sociaal leren speelt in learning experience platforms, definiëren we eerst wat een LXP is. Kort gezegd is een LXP een online hulpmiddel met als doel trainingen aan te bieden die op elk individu zijn afgestemd. Het trainingstraject van elke cursist evolueert naarmate de tijd verstrijkt om aan de veranderende behoeften en voorkeuren te voldoen. Deze eigenschap staat bekend als adaptive learning.

Daar komt nog een ander centraal aspect van LXP's bij: social learning. Als u een van deze platforms gebruikt, kunt u afstappen van de traditionele opleidingsstructuur, waarin de trainer kennis overdraagt aan de cursisten. In plaats daarvan creëren de beste LXP's een systeem waarin iedereen informatie en middelen kan delen.

 

Dit betekent echter niet dat LXP's de trainers afschaffen. Zij behouden immers een essentiële rol om de cursisten te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Onder meer door groepen te begeleiden en de sociale interactie te stimuleren. Een goed voorbeeld van hoe dit mogelijk wordt gemaakt is via een virtueel klaslokaal.

 

De rol van sociale interacties bij trainingen

 

Hoe sociale interacties ons helpen om te groeien

 

Learning experience platforms leggen sterk de nadruk op de sociale aspecten van leren. Daar is een goede reden voor. Het is bewezen dat het ontwikkelen van banden met anderen een van de meest effectieve manieren is om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

 

Een groot deel van deze ontwikkeling vloeit voort uit de aard van de mens. Van nature zijn wij sociale wezens en moeten we met elkaar communiceren om te groeien en onze plaats in de wereld te vinden. Ditzelfde principe geldt ook voor leren. Het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden is veel eenvoudiger en natuurlijker wanneer wij dat doen door interactie met de mensen om ons heen.

De Canadese psycholoog Albert Bandura formuleerde deze ideeën in de jaren 1960 tot de basis van de social learning theorie. Hiermee wordt geprobeerd aan te tonen hoe ieder van ons, vanaf de dag dat wij geboren worden, nieuwe vaardigheden oppikt door sociale interacties, en hoe wij ons eigen gedrag modelleren naar anderen door observatie. Meer in het algemeen toont Bandura aan dat wij leren door rechtstreekse interactie met onze sociale omgeving.

 

 

Social learning: hoe werkt het?

 

De kern van social learning is het concept van interactie. Interacties zijn, van nature, wederzijds. Wanneer persoon A , persoon B aanspreekt, zal elk van hen een bepaalde reactie bij de ander teweegbrengen. En elke reactie zal op haar beurt de ander weer beïnvloeden. Het is gemakkelijk te zien hoe dit de ene partij ertoe kan brengen het gedrag van de andere te herhalen en hoe het de relatie tussen beiden kan versterken. Als mensen op elkaar inwerken, voeden zij zich met elkaars reacties.

 

In de context van de beroepsopleiding worden de interacties doeltreffender gemaakt doordat alle betrokken cursisten gemeenschappelijke belangen hebben en allen werken om specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor kan iedereen deelnemen aan discussies over hetzelfde gemeenschappelijke thema en zijn of haar standpunt vergelijken met dat van anderen. Dit moedigt de cursisten aan om hun visie te verruimen en helpt bij de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

 

Deze vorm van leren is voor beide partijen gunstig en coöperatief, waardoor iedereen die deelneemt elkaar kan steunen. Op zijn beurt verhoogt dit de motivatie, waardoor cursisten zich meer betrokken voelen bij hun eigen trainingsproces.

 

 

Sociaal leren op een leerervaringsplatform (LXP)

 

Social learning op een LXP

 

Wat zijn de voordelen van social learning voor LXP's?

 

Learning experience platforms hechten veel waarde aan de manier waarop cursisten met elkaar en met hun trainers omgaan, en plaatsen deze connecties centraal in de professionele training. Maar misschien realiseert u zich niet waarom social learning zo belangrijk is voor learning experience platforms.

 

De voordelen van deze aanpak worden echter snel duidelijk, wanneer u rekening houdt met de theorie van het social learning. Ons hele leven lang hebben wij vaardigheden opgedaan door naar de mensen om ons heen te kijken en ze te kopiëren. Wij communiceren met elkaar om een breder inzicht in een onderwerp te krijgen. LXP's bieden eenvoudigweg een manier om dit in de praktijk te brengen in een online omgeving.

 

Wij kunnen ook zien hoe belangrijk social learning is door te analyseren wat er gebeurt als dit aspect verwaarloosd wordt. Neem bijvoorbeeld e-learning. Deze aanpak bevat heel weinig sociale interactie met trainers of teamleden, en bestaat grotendeels uit het demonstreren van video's en het zelfstandig invullen van beoordelingen. Het is niet verwonderlijk dat dit ertoe leidt dat veel mensen zich ongemotiveerd voelen en uiteindelijk de training helemaal niet afmaken.

 

Door voorrang te geven aan de gebruikerservaring helpen LXP's om cursisten geëngageerd te houden, waardoor het aantal afhakers daalt. Zij bieden een ruimte waar het sociale aspect van leren wordt gewaardeerd en waar ieders bijdrage wordt toegejuicht. Beter nog, iedereen kan toegang krijgen tot het platform, ongeacht waar ze zich bevinden.

Een omgeving waarin de gemeenschap centraal staat

 

Wij hebben het er al over gehad hoe LXP's cursisten in staat stellen hun eigen gemeenschappen te vormen. Door social learning online toegankelijk te maken, helpen zij om mensen bij elkaar te brengen, zonder de nadelen van een training in levende lijve. Maar welke elementen gebruiken zij hiervoor?

 

In de eerste plaats gebruiken ze enkele functies van een sociaal netwerk. Cursisten kunnen op dezelfde manier met elkaar communiceren, vergelijkbaar met apps zoals Facebook – het delen van content, het plaatsen van commentaar en het sturen van berichten – met als enige verschil dat de materie om leren draait.

 

LXP's kunnen ook verbinding maken met apps zoals Slack, waardoor cursisten in real time kunnen communiceren. Hierdoor wordt de samenwerking vergemakkelijkt en kunnen specifieke kanalen worden aangemaakt, zodat er één platform is waarop alle nuttige informatie kan worden gedeeld. Er is ook de mogelijkheid om learning experience platforms te gebruiken om message boards op te zetten waarop cursisten forumbijdragen kunnen toevoegen.

 

Een ander pluspunt is dat LXP's de cursisten in staat stellen om met hun smartphone toegang te krijgen tot sociale leerruimten. Platforms als Rise Up maken de toegang tot mobile learning gemakkelijk, omdat het via een app op alle apparaten beschikbaar. Dat betekent dat u overal en altijd toegang hebt tot trainingsconsent. Bovendien helpen LXP's – door vertrouwde apps na te bootsen – om trainingen meer als een natuurlijk onderdeel van het leven van de cursist te laten voelen.

 

Ten slotte maken LXP's het gemakkelijk om virtuele klassen op te zetten. Zo kunnen cursisten rechtstreeks met hun trainer communiceren en wordt begeleid leren vergemakkelijkt. Het is ook een nuttig hulpmiddel voor groepswerk, omdat teams aan een project kunnen samenwerken, zelfs als ze op afstand werken.

Wat zijn de voordelen voor beheerders?

Eén van de centrale doelstellingen van een LXP is de ervaring van de cursisten te verbeteren. Er zijn echter ook voordelen voor degenen die het trainingsprogramma beheren.

 

Met platforms zoals Rise Up die geavanceerde rapportage mogelijkheden bieden, is het voor u gemakkelijker dan ooit om bij te houden hoe uw cursisten presteren. U kunt die gegevens gebruiken om de kwaliteit van uw trainingen op lange termijn verder te verbeteren. Bovendien maken LXP's het beheer van trainingsprogramma's veel eenvoudiger via hun intuïtieve interface en door sommige van de lastigere taken te automatiseren.

 

Maar het belangrijkste voordeel van een LXP is misschien wel dat de cursisten er beter bij betrokken blijven, waardoor cursisten gemakkelijker nieuwe vaardigheden aanleren. In ruil daarvoor kunt u betere prestaties verwachten van individuele personen en van de organisatie zelf.

 

 

Gratis demo aanvragen!

 


Vorig artikel

LXPs and social learning