<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
 • Blog Rise Up
 •  > 6 eenvoudige stappen om een Blended Learning training op te zetten
Een artikel zoeken

12 Minuten leestijd

6 eenvoudige stappen om een Blended Learning training op te zetten

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van alle nieuwe hybride manieren van leren en trainen, die persoonlijke training combineren met digitale training via e-learningmodules of zelfs virtuele training.

 

Ja, oké maar... Je staat van de ene bop de andere dag voor een uitdaging: het creëren van een Blended Learning training van A tot Z, en je weet niet echt hoe je dat moet aanpakken of waar je moet beginnen. De sleutels tot het ontwerpen van een effectieve blended training zijn: een rigoureuze methode gekoppeld aan afgestemde hulpmiddelen. Hier komt Rise Up om de hoek komt kijken! Als experts in blended learning begeleiden wij je stap voor stap in de ontwikkeling van jouw hybride training!

 

 

hoe maak je eenvoudig een blended learning training?

 

Stap 1: het digitale leren begrijpen

 

Blended Learning: wat is het precies?

Allereerst even een herinnering aan de definitie van blended learning. Het is een gemengd trainingstraject, gebaseerd op de voordelen van persoonlijke sessies enerzijds (natuurlijke interacties met de opleider en tussen de cursisten, eenvoudige toepassing van kennis) en anderzijds die van e-learning  (tijdwinst, lagere kosten, eenvoudigere follow-up van de cursisten, permanente toegankelijkheid tot de training). Uiteindelijk versterkt blended learning de betrokkenheid van de cursist.

 

Het digitale leren: een effectieve leermethode

Het digitale leren is een van de onderdelen van blended learning. Een onderdeel dat zich steeds meer ontwikkelt, bijvoorbeeld met virtuele klassen. Hoewel de groei hiervan in feite al begonnen is in 2010, heeft de coronacrisis het belang ervan nog verder vergroot. Het is bijzonder relevant gebleken in het kader van het huidige telewerken. En bovenal: de effectiviteit hiervan hoeft niet meer bewezen te worden!

De interactie en communicatie tussen deelnemers spelen hierbij een centrale rol, en dit zijn tevens belangrijke succesfactoren voor de cursisten. Al vanaf de jaren zestig toonde Albert Bandura het belang van sociale interactie in het leerproces aan: de mens observeert en reproduceert van nature het gedrag van de individuen om hem heen, en op deze manier boekt hij dan ook vooruitgang. Bovendien doorbreekt sociale interactie eenzaamheid en bevordert het daarnaast het gevoel van eigenwaarde.

In het kader van blended learning kun je ook de betrokkenheid van mensen rond de training versterken en hem of haar stimuleren door middel van begeleiding. De begeleider en de cursist plannen regelmatige evaluaties om zodoende het percentage uitval te verminderen.

 

Negeer de evaluatie niet

Ten slotte moet je de evaluatie integreren in het leerproces. En dit om drie redenen:

 • het motiveert de lerenden;
 • het is van essentieel belang om het pad in kaart te brengen dat nog moet worden afgelegd tot de volledige verwerving van de vaardigheden;
 • het stelt de docenten in staat om de training duidelijk af te bakenen en de inhoud ervan meer impact te geven.

 

In een blended learning training is de evaluatie eenvoudig uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld een tafelopdracht zijn tijdens een persoonlijke sessie en/of een een groepsoefening tijdens een virtuele klas. 

 

Domino's Pizza Klantcase

 

Stap 2: analyseer de behoeften van de organisatie

 

Nu komen we aan bij de cruciale vragen: wat moeten de deelnemers leren? Welke vaardigheden moeten ze verwerven om hun individuele resultaten te verbeteren en daarnaast de bedrijfsprestaties te kunnen verbeteren? Wat zijn de gebreken die moeten worden opgevuld? Je hebt het begrepen: het definiëren van de behoeften is strategisch voor de organisatie.

Deze stap bestaat uit verschillende fasen:

 1. Stel een 1 of 2-jarig ontwikkelingsplan voor het bedrijf op om enerzijds de doelstellingen van het bedrijf en anderzijds de trainingsbehoeften (die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken) te belichten. Het is ook verstandig om uit te gaan van directe verzoeken van medewerkers, bijvoorbeeld ingediend tijdens jaargesprekken.
 2. Definieer de pedagogische doelstellingen om aan de hierboven genoemde behoeften te voldoen. Bepaal daarbij welke problemen de training zal moet oplossen.
 3. Definieer het doel. Het gaat erom dat de juiste training aan de juiste mensen wordt aangeboden.
 4. Ontwikkel de digitale strategie om de trainingsdoelstellingen te bereiken. Gebruik hiervoor de SAMR-methode:
 • Vervanging: zet bepaalde cursuselementen om van persoonlijk naar digitaal. Een tafelopdracht kan dan bijvoorbeeld een interactieve quiz worden.
 • Versterking: houd er rekening mee dat het digitale aspect juist bedoeld is om het persoonlijke aspect te verrijken.
 • Aanpassing: word je ervan bewust dat we van een verticaal leermodel (van de trainer richting de cursist) gaan naar een horizontale en interactieve manier van functioneren: de medewerker wordt een deelnemer door te communiceren en middelen te delen met de andere deelnemers.
 • Herdefinitie: het digitale leren stelt de training open (wan het kent geen geografische barrières meer) en personaliseert zich (met mogelijkheid tot het creëren van gepersonaliseerde training).


hoe ontwerp je in een mum van tijd een hybride training?

 

Stap 3: ontwerp je blended learning training

 

De vooraf gedefinieerde strategie vormt de basis waarop je je blended learing training ontwerpt. Hier wordt het concreter, want hier definieer je de leermethoden (e-learning, persoonlijke onderwijs, virtuele klas, mobiel leren, sociaal leren, enz.), de gebruikte formats (tekst, video, afbeelding, quiz, etc.), de aaneenschakeling van de inhoud via een rode draad of storytelling. Richt je op multimedia en voorkom overbodigheden: elk onderdeel van je training moet relevant en direct bruikbaar zijn voor de cursist.

Ook hier raden we je aan om een aantal stappen nauwlettend te volgen:

 1. Ontwikkel een reeks specificaties: er gaat niets boven het voor eens en voor altijd vastleggen van je wensen, je doelstellingen, je doelgroep en je strategie. Het is een referentiehulpmiddel waarmee je op elk moment opnieuw kunt heroriënteren.
 2. Maak een briefing dat alle fasen van uw project vaststelt.
 3. Stel de rode draad vast en ontwikkel het traject van de blended learning training.
 4. Ontwikkel het storyboard van de blended learning training, dat wil zeggen: deel het in fasen op en visualiseer het scherm voor scherm.
 5. Laat je blended learning training valideren door alle betrokken partijen.

 

Stap 4: ontwikkel de modules van je blended learning training

 

Een rigoureuze en methodische aanpak is essentieel om efficiëntie te garanderen en tijd te besparen! Maak eerst een map om de productie, de opslag, het onderhoud en de verspreiding van de training te vergemakkelijken. Geef de volgende submappen op:

 • ontwerp: je slaat hier alle documenten op die in de voorgaande fasen zijn ontwikkeld;
 • projectmanagement: ideaal voor het bewaren van bijvoorbeeld de nota's en het budget;
 • realisatie: zet hier de modules in aanbouw in;
 • media: voor alle “onbewerkte” bronnen (afbeeldingen, teksten, video's, enz.);
 • modules: hier zullen alle definitieve modules opgeslagen zijn

 

Vergeet niet je werk regelmatig op te slaan!

Voor het ontwerp zelf zijn er vele hulpmiddelen waarmee u hoogwaardige e-learning content kunt ontwikkelen. Hier zijn enkele voorbeelden :

 • Screencast-O-matic: hiermee film je jezelf voor je webcam terwijl je scherm alles opneemt. Gebruik voor je zelfstudie:
 • Canva: om eenvoudig prachtige ontwerpen te maken, uit de vele beschikbare sjablonen;
 • Genially: een hulpmiddel gespecialiseerd in het creëren van interactieve beelden

 

Vergeet de testfase niet! Voordat je je blended learning training “officieel” lanceert, is het altijd verstandig om deze te laten testen door een panel van medewerkers die je doelgroep vormen, zodat mogelijke verbeteringen kunnen worden aangebracht en bugs kunnen worden verholpen.

 

Stap 5: verspreid en promoot je blended learning training

 

Je blended learning training is klaar en je kunt niet wachten tot de eerste medewerkers zich aanmelden! Hiervoor moet je echter eerst nog een essentiële stap doorlopen, namelijk de verspreiding en de promotie ervan. Het LMS platform maakt dit werk eenvoudiger!

Met de Rise Up oplossing bijvoorbeeld is een trainingscursus met een geïntegreerd schrijfprogramma direct toegankelijk voor de cursisten. Indien je je modules hebt gemaakt met een extern programma of software, importeer ze dan eenvoudig via SCORM, omdat deze internationale technische standaard wordt erkend door de LMS platforms.

Vervolgens hoef je je doelgroep alleen nog maar te informeren over de lancering van de training!

 

Stap 6: evalueer en verbeter je systeem

 

Het is tijd om verantwoording af te leggen! De balans opmaken van de training en, indien nodig, het vinden van manieren om de blended learning te verbeteren. Dit is essentieel om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Baseer je op het model van Kirkpatrick, waarmee je de effectiviteit van je blended learning traject in 4 stappen kunt beoordelen (reacties, leerervaringen, gedrag en resultaten). Stel voor de eerste 3 stappen de vragen rechtstreeks aan de cursisten.

 1. Zijn ze tevreden over hun training?
 2. Wat hebben ze geleerd?
 3. Op welke wijze hebben hun nieuwe vaardigheden de manier waarop ze werken veranderd?
 4. Wat waren de concrete resultaten van de blended learning training voor het bedrijf (stijging van omzet, enz.)?

Houd er ook rekening mee dat de LMS platforms inzichtelijke gegevens verstrekken:

 • resultaten van evaluaties;
 • feedback van de cursisten;
 • ROI (return on investment): meet de effecten van de training ten aanzien van het geïnvesteerde budget.

 

Je kent nu alle stappen om een ​​boeiende en effectieve blended learning training te ontwikkelen!

 

Lees hier de Domino's Pizza klantcase