<img alt="" src="https://secure.insightfulcloudintuition.com/267802.png" style="display:none;">
  • Blog Rise Up
  •  > 5 redenen voor bedrijven om een online trainingsplatform te gebruiken
Een artikel zoeken

7 Minuten leestijd

5 redenen voor bedrijven om een online trainingsplatform te gebruiken

Professionele training is een integraal onderdeel van elke bedrijfsstrategie om ervoor te zorgen dat medewerkers hun vaardigheden verbeteren. Soms is de organisatie hiervan lastig, van het opstellen van een trainingstraject, de organisatie van face-to-face sessies, de opvolging van de cursisten en het administratieve beheer. Op dit moment is alles in volle ontwikkeling dankzij de enorme toename van online training.

 

E-learning: Wek dagelijks de interesse van uw cursisten

 

 

E-learning, of training op afstand, verlicht het systeem en maakt het flexibeler, door gebruik te maken van nieuwe digitale technologieën. De cursist hoeft zich niet meer te verplaatsen: hij/zij volgt de training vanaf een computer of smartphone, waar hij/zij zich ook bevindt.

 

Daarom is de aanwezigheid van een e-learningplatform binnen de organisatie een echt pluspunt. Dit instrument maakt het de medewerkers mogelijk te profiteren van de vele voordelen van e-learning. Wat zijn deze voordelen? Rise Up onthult ze voor u! 

 

 

vrouw die met een boek en laptop zit in een bibliotheek

 

 

Medewerkers die makkelijk en snel worden getraind op een e-learningplatform 

 

Het eerste voordeel van een e-learningplatform is dat alle elementen van het trainingssysteem op afstand op één interface worden samengebracht. Het opstellen van het trainingsaanbod en de inschrijving en opvolging van de cursisten verloopt op deze manier soepeler en sneller. Voor de beheerder en/of de mensen die verantwoordelijk zijn voor training wordt het veel makkelijker zich te organiseren. Kort samengevat: een online trainingsplatform garandeert een aanzienlijke tijdwinst. 

 

Deze optimalisering van de tijd geldt ook voor de cursisten. Ze hoeven zich niet meer te verplaatsen en een gaatje te zoeken voor lange face-to-face sessies midden op hun werkdag, wat niet altijd makkelijk is. De flexibiliteit die een e-learningplatform biedt is ongeëvenaard! De medewerker beschikt over permanente toegang, op elk moment van de dag (en nacht!), en kan met of zonder internetverbinding toetreden tot de leerinhoud. Daarbij kiest hij/zij zelf hoe lang de sessies duren. Zo neemt elke medewerker training op een zo efficiënt mogelijke manier op in zijn/haar agenda, naar gelang zijn/haar eigen verplichtingen. 

 

Hoe meer het gebruik van een e-learningplatform intuïtief is en er geen enkele technische voorkennis voor nodig is, des te sneller en makkelijker de cursisten training kunnen volgen. Op een interface zoals die van Rise Up ziet de medewerker bijvoorbeeld in één oogopslag alle elementen van zijn/haar trainingstraject: de gevolgde modules, termijnen, doelen, resultaten etc. 

Bovendien is online training geschikt voor zowel kleine organisaties als grote groepen, want het aantal cursisten is niet beperkt zoals in een klaslokaal. Ten slotte is deze oplossing perfect geschikt voor mensen die thuiswerken.

 

Lage trainingskosten

 

Het tweede voordeel van een e-learning platform is dat men geld bespaart! Door van een face-to-face systeem over te stappen op een e-learning trainingstraject kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd. Het is niet meer nodig om zalen en materiaal te huren. Ook vallen de reiskosten en eventuele overnachtingskosten weg. 

 

Natuurlijk moet er eerst worden geïnvesteerd in het trainingsplatform, maar deze kosten worden na verloop van tijd teruggewonnen. Bovendien beschikken de meeste platformen over kant-en-klare modules. Deze modules gaan over veel thema’s die tegelijk betrekking hebben op hard skills en soft skills.

 

Financieel gezien is de overstap interessant want de organisatie heeft geen trainers meer nodig. Het is een oplossing die de moeite waard is van dichtbij te bekijken als men snel wil beginnen met training op afstand.

 

Snelle verbetering van vaardigheden dankzij e-learning

 

De permanente toegankelijkheid en de flexibiliteit van een online trainingsplatform helpen om medewerkers snel hun vaardigheden te laten verbeteren. Zoals we hebben gezien optimaliseert elke cursist zijn/haar leertijd. 

 

Daarnaast kan hij/zij alles op zijn/haar eigen ritme doen. Aan de ene kant heeft de medewerker alle tijd om een les meerdere keren te bekijken om alles goed op te nemen. Aan de andere kant maakt training op afstand het mogelijk om beknopte en gerichte inhoud aan te bieden over specifieke onderwerpen. Zo kunnen medewerkers kennis verwerven waar ze echt iets aan hebben, en zelfs als ze over weinig tijd beschikken.

 

Een e-learningplatform gaat vaak zelfs verder, door echt gepersonaliseerde trainingen op afstand aan te bieden. Waar een zaal met cursisten tijdens een face-to-face trainingssessie vaak heterogene profielen samenbrengt, waarbij ieder over andere kennis beschikt en soms andere behoeften heeft, past online training zich aan de individuele bijzonderheden aan.

 

Zo wordt het traject samengesteld op basis van het profiel van de medewerker, zijn/haar vaardigheidsniveau, de ontwikkeling van zijn/haar functie maar ook van zijn/haar leervoorkeuren. De individuele aanpassing van het traject maakt het de medewerker mogelijk sneller meer vaardigheden te verwerven want er is geen ‘verspilling’ meer bij zijn/haar training: deze voldoet in alle aspecten aan zijn/haar verwachtingen. 

Betere prestaties van de medewerkers en de organisatie

 

Bij personalisering komt nog een andere element dat essentieel is voor de doeltreffendheid van online training: interactiviteit. Een belangrijk onderdeel van een e-learningplatform is de uitwisseling tussen collega’s, zoals op een sociaal netwerk (ookwel ‘Social Learning’). De inhoud wordt ook aangevuld met quizzen, peilingen en samenwerkingsopdrachten, wat de betrokkenheid en de kans van slagen van de cursist vergroot. Uiteindelijk zal hij/zij, als hoofdpersoon van zijn/haar training, meer mogelijkheden hebben om de nieuw verworven kennis in praktijk te brengen. Kort samengevat: hij/zij gaat beter presteren. 

 

vrouw met headphones aan het werk op een laptop met 2 collega's naast haar

 

Een andere troef van e-learning: het past zich aan de snelle ontwikkelingen aan van de markt van een organisatie. Met andere woorden: er kan direct rekening worden gehouden met de snelle veranderingen van een beroep of functie. Met enkele klikken kan een training worden geüpdatet en kan men de medewerkers er toegang toe geven. Organisaties passen zo de inhoud aan hun behoeften aan, om zo snel mogelijk te reageren op de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Het zijn dus echt de algehele prestaties van de organisatie (en uiteindelijk de omzet) die toenemen dankzij de troeven van een e-learningplatform.

 

 

Betere tools om online training te volgen en analyseren

 

De doeltreffendheid van e-learningplatforms hangt ook af van de gegevens die worden verzameld. Deze gegevens worden automatisch ter beschikking gesteld aan de beheerde in de vorm van infographics die heel eenvoudig kunnen worden bekeken en geanalyseerd. De activiteit van elke medewerker zoals de soorten modules die hij/zij heeft gedaan, de behaalde scores, zijn/haar nauwgezetheid etc. worden onder een vergrootglas gelegd. De cursist kan dus nauwkeurig en makkelijk worden opgevolgd. 

 

E-learning: Wek dagelijks de interesse van uw cursisten

 

Dankzij de vele voordelen is het e-learningplatform vandaag de dag een onmisbaar instrument voor elke organisatie die zijn training wenst te digitaliseren! Bekijk hoe Rise Up voor uw organisatie kan werken door vandaag nog een demo aan te vragen.